Het consortium Ecorys, AEF en Movares is een van de 16 partijen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de komende 4 jaar mag bijstaan met advies en ingenieursdiensten. Het gaat om de Raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten (BADI-2). Dit is een vierjarige overeenkomst, dat bestaat uit vijf percelen.

Businessmanager Rijkswaterstaat & ministeriesgert.visser@movares.nl+31 (0)6 - 53 43 48 77

Het consortium is geselecteerd als één van de zeven voorkeursleveranciers voor drie percelen:

  • Duurzame en groene Mobiliteit en Klimaatbestendige Infrastructuur
  • Duurzame, gezonde en veilige leefomgeving
  • Water

Die percelen

Deze drie percelen vertegenwoordigen samen een waarde van circa 34,2 miljoen euro per jaar. De combinatie verwacht veel opdrachten voor IenW uit te mogen voeren. Bij de uitvoering werken zij samen met vaste partners Hydrologic en advies- en ontwerpbureau BRO. De looptijd van de overeenkomst is twee jaar, met de mogelijkheid om twee maal voor één jaar te verlengen.

Bart Witmond, consultant Ecorys: 

“Wij zijn er trots op deel uit te mogen maken van een van de grootste raamwerkcontracten binnen de publieke sector. Alle partijen in ons consortium werken aan de toekomst van ons land. Wie bieden een unieke combinatie van kennis en ervaring, nationaal en internationaal, wetenschappelijk en praktijkgericht. Daarom bundelen wij graag onze krachten om het ministerie te ondersteunen bij het vormgeven van de beoogde transities voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.”

Sander Eijgenraam, CEO Movares:

“Als je ’s ochtends de krant openslaat en je ziet de grote maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, duurzame mobiliteit en gebiedsontwikkeling met water en natuur; en dat je dan denkt dat je met ons consortium voor het ministerie aan al die vraagstukken werkt. Samen de toekomst vormgeven, dat voelt goed.”