Congres flexibiliteit industrie en energie/netwerkbedrijven

Donderdagochtend 15 oktober is er in Utrecht een congres over de waarde van flexibiliteit. Deelnemers zijn werkzaam bij de industrie en andere grote afnemers van elektriciteit. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt u geïnformeerd over uw mogelijkheden om kosten te besparen met het flexibiliseren van uw elektriciteitsgebruik zonder dat dit uw primaire proces in gevaar brengt. Graag nodigen wij u uit voor dit rondetafelgesprek tussen energiespelers en industriële afnemers van elektriciteit over de waarde van flexibiliteit.

Wat kan de ander voor u betekenen?
Met het vooruitzicht van meer duurzame energie vragen afnemers van elektriciteit zich af of er geld kan worden verdiend met het flexibiliseren van de elektriciteitsafname. Is mijn bedrijf wel flexibel, en hoeveel is dat dan waard? Wat komt erbij kijken en wat zijn de risico’s?

Vragen leven bij zowel afnemers als aanbieders van elektriciteit. Afnemers zijn onvoldoende bekend met de mogelijkheden van de energiebedrijven en de energiewereld is nieuwsgierig naar de mogelijkheden en randvoorwaarden van uw bedrijfsprocessen. Tijd voor een dialoog tussen beiden.

Het programma
08.30 uur – Inloop met koffie en thee
09.00 uur – Welkom (voorzitter Robert van den Hoed – Hogeschool van Amsterdam)
09.15 uur – Introductie demand response (Erik van der Hoofd – TenneT)
09.40 uur – Demand response en industrie (Menno Chang – Movares)
10.00 uur – Demand response in de praktijk (Klaas Jan de Hart – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
10.20 uur – Koffiepauze
—–Rondetafelgesprekken afnemers en leveranciers—-
10.30 uur – Rondetafel 1
10.50 uur – Rondetafel 2
11.10 uur – Rondetafel 3
11.30 uur – Afronding (voorzitter en zaal)
11.45 uur – Lunch

Waar en wanneer
Locatie:            Movares
Adres:              Daalseplein 100, Utrecht
Datum:             Donderdag 15 oktober 2015
Tijd:                  9.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 08.30 uur.
Kosten:             Aan deelname zijn géén kosten verbonden
Aantal deelnemers: maximaal 60

Aanmelding
Vertegenwoordigt u een bedrijf met belangstelling voor het flexibiliseren van de eigen elektriciteitsvraag? Dan kunt u zich tot 7 oktober aanmelden middels een email aan energy@movares.nl. Graag lezen we daarin terug uw naam, organisatie, functie en of u gebruik wilt maken van de lunch. Tevens vernemen we graag eventuele vragen die u vooraf al onder de aandacht wilt brengen