Het stationsgebied Utrecht Centraal energieneutraal en aardgasvrij in 2030. Dat doel heeft Green Business Club Utrecht Centraal (GBCU). Binnen GBCU werken participanten, waaronder Jaarbeurs, ProRail, Rabobank, Movares en CBRE aan de verduurzaming van het stationsgebied. Naast verduurzaming van logistiek en het vergroenen van het gebied, werken we toe naar een Energieneutraal Utrecht Centraal. Een routekaart ‘Energieneutraliteit in 2030’ wordt opgesteld en uitgevoerd op participant- en gebiedsniveau, waar het convenant de basis voor vormt. Op 30 september 2021 ondertekenen we gezamenlijk het convenant waarmee wij aantonen toe te werken naar een energieneutraal stationsgebied.

Scope convenant energieneutraal Utrecht Centraal in 2030

Het convenant richt zich op het energieneutraal en aardgasvrij maken van de gebouwgebonden energievraag van zowel installaties als gebruikers. Naast participanten van GBCU, worden ook gebouweigenaren uitgenodigd om dit convenant te ondertekenen. Ondertekenaars zijn o.a Jaarbeurs, Movares, ProRail, Rabobank, RVO en Strukton/De Knoop.

Convenant vervangt handhaving door gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht heeft de wettelijke taak om handhavend op te treden richting vastgoedeigenaren omtrent de minimale duurzaamheidseisen. Gemeente Utrecht is bereid deze handhavingstaak op te schorten als GBCU-participanten, die het convenant hebben ondertekend, een routekaart opstellen en deelnemende GBCU-participanten periodiek inzicht in de voortgang geven.

Routekaart Energieneutraliteit en aardgasvrij in 2030

Eind 2021 start de studie op participant- en gebiedsniveau waarin vraag en aanbod en onderlinge koppelkansen in het gebied worden geanalyseerd. Voor elke participant wordt een apart plan opgesteld met concrete stappen om aardgasvrij en energieneutraal te worden. Onderdeel hiervan is het in beeld brengen van de natuurlijke investeringsmomenten die bij de participanten ontstaan, zoals installaties die aan vervanging toe zijn. Daarnaast inventariseert de werkgroep de koppelkansen om samen grote stappen te zetten. Dit resulteert in een routekaart, die naast het einddoel, ook tussendoelen stelt om voortgang te waarborgen.

Resultaten eerste verkennend onderzoek

Vanuit de GBCU-missie om te werken aan een duurzaam, toekomstbestendig en aantrekkelijk stationsgebied, is er eerst een verkennend onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat er veel potentie is om het stationsgebied energieneutraal en aardgasvrij te maken. Met dit doel is de werkgroep Energietransitie opgericht, nu nodigt zij de participanten van GBCU uit het convenant te ondertekenen. Door gezamenlijk op te trekken onder de ‘paraplu’ van GBCU kunnen de participanten kennis en ervaring t.a.v. de verduurzaming met elkaar delen, de mogelijkheden om energie uit te wisselen verzilveren en kan er op kosten worden bespaard door gezamenlijke inkoop of gezamenlijke energiesystemen.