Bruggendag 2016

Thema ‘Bruggen in beweging’aanmelden
ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIE IN BEWEEGBARE BRUGGEN
Bruggendag 2016 – donderdag 17 maart 2016

http://www.bruggenstichting.nl/index.php/2-nederlands/114-bruggendag-2016

Programma met voordrachten. Om 14.15 uur:

Herberekenen ≠ vervangen.

Kosten besparen door doelmatig herberekenen bij grootschalige wijzigingen aan beweegbare bruggen
door Jacques Montijn, Projectmanager / adviseur Beweegbare Installaties
CMSE®Movares Nederland BV, Rotterdam
De provincie Zuid Holland gaat 5 bruggen langs het Aarkanaal grootschalig renoveren.
De eisen van de Machinerichtlijn stellen dat de brug na een dergelijke wijziging veilig en aantoonbaar sterk en stabiel is. Hierdoor dreigen hoge kosten te ontstaan als getoetst wordt aan de huidige normen. Door een slimme herberekening van de aandrijvingen heeft Movares aanzienlijke kosten kunnen besparen voor de opdrachtgever. Deze methodiek is maatwerk maar wel toepasbaar op andere bruggen.