Bruggen en kademuren Amsterdam

Wethouder Sharon Dijksma bracht op 7 februari 2019 belangrijk nieuws naar buiten: er is snel groot onderhoud nodig aan de 1600 bruggen en 600 kilometer aan kades in onze hoofdstad.

‘Van de 200 kilometer gemetselde kademuren in de stad is ten minste 10 kilometer in zeer slechte staat met een verhoogd risico op verzakking. Daar moet snel iets aan gedaan worden, aldus de wethouder. 

Als we onze prachtige historische binnensteden willen behouden, dan moeten er snel oplossingen komen. Renovatie van bruggen en kademuren kan op innovatieve en duurzame wijze. De levensduur van veel infra in Nederland loopt op z’n eind. En overal is de vraag: wordt het nieuwbouw of slim renoveren? Aspecten als het behoud van het stadsbeeld, economische waarde, duurzaamheid en innovatieve oplossingen spelen hierin een grote rol. Movares is op dit moment betrokken bij een tiental projecten m.b.t. bruggen en kademuren in onze hoofdstad. De focus daarbij ligt op oplossingen die kunnen leiden tot kostenreductie, minder hinder voor omwonenden en betrouwbare infra voor de toekomst. 

Naast ons werk aan bruggen en kademuren, hebben we ook een effectieve oplossing voor veel bruggen die onderhoud behoeven, de Movares Bridge Doctor.

Meer informatie: Martijn van den Elzen, specialist kademuren bij Movares