Persbericht: BREEAM-INFRA in beslissende fase

‘BREEAM-Infra, het systeem waarmee de duurzaamheid van infrastructuur meetbaar is, nadert een beslissende fase,’ aldus Estéban van Zeijl, projectmanager bij Movares. ‘Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de inhoudelijke ontwikkeling van BREEAM-Infra. Hierbij is vooral gefocust op weginfrastructuur. Movares heeft deze ontwikkeling getrokken voor de Dutch Green Building Council (DGBC) in samenwerking met partners uit de hele GWW-wereld. Op 18 september presenteren wij de resultaten tijdens de Duurzame Week bij Movares. Dan begint ook de marktconsultatie waarbij allerlei stakeholders in workshops feedback kunnen geven op de hoofdstukken van het keurmerk, de zogenaamde credits.’

 

BREEAM-Infra maakt duurzaamheid in de breedte concreet en meetbaar en daarmee dus certificeerbaar. Het systeem gaat onder meer in op de duurzaamheid op de bouwplaats, MVO in de keten, sociale veiligheid, CO₂-reductie in de bouw, energiezuinige installaties, luchtkwaliteit en trillingen, de milieu-impact van materialen en afvalmanagement. De systematiek maakt zo veel mogelijk gebruik van bestaande instrumenten zoals DuboCalc, de CO₂-ladder en de Aanpak Duurzaam GWW. Van Zeijl: ‘BREEAM-Infra is een interessant instrument om duurzaamheid te bereiken omdat het een onafhankelijke toets biedt. Het is geen momentopname, maar het zit geborgd in een project en daarmee voorkom je windowdressing. Je ziet steeds meer opdrachtgevers die hierin geïnteresseerd zijn want duurzaamheid levert geld op. Door de levenscyclus van een kunstwerk of weg goed te optimaliseren, wordt substantieel geld verdiend op termijn. Hoe later je over duurzaamheid gaat nadenken, des te meer komt het woord ‘duur’ op de voorgrond te staan.’

 

 Bij de marktconsultatie BREEAM-Infra is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Tijd: dinsdag 18 september 2012, 13.30 – 17.00 u met daarna een borrel
Plaats: Movares, Gebouw Daalse Kwint, Daalseplein 101, Utrecht
Aanmelden: breeam@movares.nl

Meer over BREEAM-Infra zie:  http://www.breeam.nl/infra/breeam_infra

Meer over de Dutch Green Building Week bij Movares zie:  www.movares.nl/duurzameweek

Download de afbeelding ´ramspolbrug_huisje.jpg´