Brainstormsessie Snelfietsroutes langs overwegen

Op 12 juli 2017 organiseerde Movares een brainstormsessie in het Provinciehuis van Noord-Brabant om oplossingen te bedenken voor de lastige situatie die ontstaat als een snelfietsroute parallel aan het spoor bij een overweg komt. In opdracht van de provincie Noord-Brabant hebben we mensen van de provincie, een aantal gemeentes in Noord-Brabant, ProRail en Rijkswaterstaat samengebracht om creatieve oplossingen te bedenken. Na een warming-up stond de eerste ronde in het teken van zoveel mogelijk ideeën genereren /ophalen. Vervolgens zijn deze ideeën geclusterd en verdeeld over vier groepen die ieder verschillende ideeën verder hebben uitgewerkt. De resultaten worden verder uitgewerkt en vormen de basis voor verdere verkenningen naar oplossingen in het snel uitbreidende snelfietsroutenetwerk in Noord-Brabant en misschien wel heel Nederland. De ontwikkelingen worden gedeeld in het landelijk platform ‘Tour de Force’.