Bouw Noordgebouw Utrecht van start

Na een voorbereidingstijd van enkele jaren werd op 7 maart 2017 het startsein gegeven voor de realisatie van het Noordgebouw in Utrecht. Het Noordgebouw, grenzend aan station Utrecht Centraal, wordt vanaf 2018 dé plek waar wonen, werken, ontmoeten, kennisdelen en netwerken samenkomen. Het gebouw bestaat uit kantoorruimtes, een hotel, appartementen, horeca, winkels en een grote fietsenstalling.

Dinsdag 7 maart vierden diverse betrokken partijen, waaronder Movares, Dura Vermeer, Vorm Ontwikkeling, Peutz, Monk Architecten, HFB groep, DWA en RHDHV, met deze mijlpaal met een gezellige en interessante startbijeenkomst met het team dat bij de intensieve voorbereiding betrokken was. Dura Vermeer en Vorm ontwikkelen en bouwen gezamenlijk het Noordgebouw. De locatie is gelegen in de directe omgeving van het grootste OV-knooppunt van Nederland: Utrecht Centraal. Naast alle voordelen geeft dit uitdagingen voor de ruimtelijke inpassing. Movares bracht advies uit op diverse vakgebieden waaronder trillingen, geluid, veiligheid ten opzichte van het spoor en de trambaan, electromagnetische velden, flora en fauna, planschade, de planologische procedures, de aanvraag van de Spoorwegwetvergunning en de afstemming met de beheersorganisatie van de Uithoflijn.