ProRail is volop bezig met de modernisering van knooppunt Zwolle. Ook op de trajecten rondom Zwolle wordt gewerkt aan sporen, overwegen en perrons. Tussen 21 juni en 27 juli kunnen zelfs schippers hinder ondervinden van de werkzaamheden aan het spoor: de bodem rondom de pijlers van de spoorbrug Overijsselse Vecht wordt namelijk verstevigd. Wij verzorgden de voorbereiding, het contract en begeleiden de uitvoering.

Het aanbrengen van bodembescherming rondom pijlers van de spoorbrug is nodig om het verder uitschuren van de bodem te voorkomen. Het uitschuren van de bodem kan problemen opleveren voor de stabiliteit van de pijlers. Om problemen te voorkomen wordt preventief bodembescherming aangebracht.

Bodembescherming Vechtbruggen

 

Baggeren, zinkstukken en stortsteen aanbrengen

Afgelopen weekend is tijdens de treinvrije periode gebaggerd, zijn zinkstukken geplaatst en is er stortsteen aangebracht. Langs de pijlers en geleidewerken wordt komende week met duikers de aansluiting tussen de bodembescherming en de pijlers afgewerkt met een laag onderwaterbeton. Dit alles in samenwerking met opdrachtgever ProRail en aannemer Heuvelman-Ibis B.V.

Voor de werkzaamheden was een gedeeltelijke scheepvaartstremming noodzakelijk: de scheepvaart kon twee uur per dag gebruik maken van de doorvaart.

 

Bodembescherming Vechtbruggen