Blog Impuls geven aan de energietransitie

Daniël van Dijke, Manager Movares Energy

‘Grootschalige windmolenparken voor energieopwekking geven een impuls aan de energietransitie van fossiele naar duurzame opwekking’, zegt Daniël van Dijke, manager Movares Energy. Hij verzorgt met zijn team de engineering van het windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Het team voert ook het bouwtoezicht en is technische vraagbaak tijdens de uitvoering.

Zon en wind

‘Movares wil actief bijdragen aan de energietransitie die voortvloeit uit het Klimaatakkoord van Parijs. We nemen daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom zijn we continu op zoek naar oplossingen die onze klanten helpen op duurzame wijze met energie om te gaan. Wind als vorm van energieopwekking is niet eenvoudig. Voor de aansluiting zijn complexe, grote installaties nodig die zijn opgebouwd uit specialistische onderdelen. Uiteindelijk moet het geheel via lange kabels worden aangesloten op het elektriciteitsnet in Nederland. Zon en wind laten zich niet ‘regelen’, er is altijd een risico op verstoringen. Daarom nemen wij als Movares nu al maatregelen om de elektriciteitslevering te reguleren.’

Ontwerpen met BIM

‘Het windmolenpark Hollandse Kust Zuid is het eerste landstation dat we met BIM ontwerpen. Dit levert veel voordelen op. Alle betrokkenen werken in hetzelfde 3D-model. Alles wordt op één plek ontworpen en aanpassingen zijn daardoor snel gemaakt. Voor het secundaire ontwerp zijn we bezig de controles zo ver mogelijk te automatiseren. Het mooie is dat alle vakdisciplines samenwerken aan één integraal product. Doordat dit in een 3D-omgeving wordt gevisualiseerd, kunnen stakeholders meekijken tijdens het proces. Deze werkmethode verhoogt de betrokkenheid van het team, reduceert fouten en levert een integraal product op.’

Bewustwording

‘Ik hoop dat er over niet al te lange tijd een gedragsverandering op gang komt. Dat mensen zich bewust worden van hoeveel energie we verbruiken en wat daarvoor nodig is. We gebruiken nog altijd veel de auto – met uitstoot – en willen wel in een schone stad wonen. Dat wringt. Laten we in het klein bij onszelf beginnen; laten we eens stilstaan bij wat er nodig is om dag en nacht de elektriciteit te krijgen die we zo vanzelfsprekend vinden. En, wat we zelf kunnen doen om bij te dragen aan de energietransitie. Windparken zijn grootschalig en zijn in mijn ogen een deel van de ‘grotere’ oplossing.’

Neem contact op met Daniël van Dijke manager Movares Energy