Bijzondere dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder

De dijk rond de Leendert de Boerspolder in de Haarlemmermeer is 14 oktober 2015 bezweken. Niet omdat de dijk niet voldoende sterk was, maar opzettelijk. ‘Deze dijkbezwijkproef levert unieke data over de actuele sterkte van veendijken’, aldus Robin Biemans (Movares) namens STOWA.

‘Met nieuwe apparatuur en nieuwe rekenmodellen denken we veel beter inzicht te krijgen in het gedrag van deze dijken. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen de rekenmodellen voor kleidijken op veen worden aangescherpt, zodat ze minder snel afgekeurd worden en de kosten voor beheer en versterking omlaag kunnen met behoud van de veiligheid. Winst voor Nederland Waterland!’

Vernatten
In en op de dijk zijn de afgelopen weken diverse instrumenten aangebracht: waterspanningsmeters, inclinometers en andere sensoren. De dijkbezwijkproef moet inzicht geven in de manier waarop dit soort dijken zich gedragen tijdens hevige weersomstandigheden. Die hevige weersomstandigheden worden gesimuleerd door de dijk te ‘vernatten’ door hem te besproeien. Daarna wordt stapsgewijs een sloot aan de teen van de dijk gegraven, die langzaam wordt verdiept en verbreed totdat de kering bezwijkt. Dat is vandaag gebeurd.

Ontpoldering
‘Gevaar voor de omgeving was en is er niet’, zegt Biemans. ‘Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze locatie beschikbaar gesteld omdat het plan voor ontpoldering van de Leendert de Boerspolder er al lag. Het 6 hectare grote en ruim vijfhonderd jaar oude poldertje in de Kagerplassen was tot nu toe vooral in gebruik als hooiland door een lokale boer.’

Unieke data
‘Omdat deze dijkbezwijkproef unieke data oplevert was dit voor de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en voor zeven waterschappen, drie provincies en TU Delft zeer de moeite waard om te financieren. STOWA heeft ten doel kennis van de regionale keringen te vergroten en daarmee de veiligheid te verbeteren. De kennis die nu opgedaan wordt met de dijkbezwijkproef zal veel waterkerende waterschappen verder helpen.’

zie ook:
– http://webwatch.nu/cameras/webwatch030
– Artikel: Doorbraak eeuwenoude dijk gecoverd als experiment (AD 14-10-2015)
– Artikel: Geslaagde dijkbezwijkproef in Leendert de Boerspolder (Waterforum.net 14-10-2015)