Bijeenkomst Veiligheid in de keten

Deze jaarlijkse bijeenkomst, geïnitieerd door ProRail NO en georganiseerd door de werkgroep ‘Veiligheid in de keten’, staat dit keer in het teken van ‘Hoe word ik ambassadeur van de veiligheid’. Gastheer is adviseurs- en ingenieursbureau Movares.

De genodigden zijn een gezelschap relaties die in 2016 voor ProRail NO opdrachten uitvoert, relaties die in die ‘keten’ een rol spelen of belangrijke invloed hebben: ProRail, ingenieursbureaus, aannemers en onderaannemers.