Persbericht – Bijeenkomst Smart Grids

woensdag 13 juli 2011

Op donderdag 14 juli organiseert de netwerkgroep Smart Grids Nederland  in Utrecht een aantal brainstormsessies bij Movares waarin thema’s aan de orde komen als de beïnvloeding van het energiegebruik, het laden van elektrische auto’s, duurzame energieopwekking en warmtepompen. Initiatiefnemer Rik Luiten: ‘Technisch gesproken zijn smart grids haalbaar, maar op het gebied van regelgeving en standaardisatie kunnen en moeten nog de nodige stappen gezet worden om tot een echt grootschalige uitrol te komen. Het zou mooi zijn als we tot projectvoorstellen kunnen komen die hierin de grenzen opzoeken. Dat – en het aangaan van samenwerkings­verbanden – is het doel van deze bijeenkomst. We richten ons op drie deelthema’s: smart grids in woonwijken, in kantorenparken en op industrieterreinen.’

Zonder decentrale opwekking en distributie van schone stroom redden we het in de toekomst niet. Smart grids ofwel slimmere netten zijn het antwoord op een duurzamere, maar steeds meer fluctuerende vraag naar energie. Daarnaast bieden smart grids mogelijkheden om aan de groeiende energievraag te voldoen en vervangingsinvesteringen beter te spreiden. De regering erkent dit en heeft € 16 miljoen beschikbaar gesteld voor innovaties op gebied van intelligente netten.

Voor meer informatie: Rik Luiten, Movares Energy, 030-265 3712, www.smartgridsnederland.nl