Bewoners en gemeente Hilversum tevreden over onderzoek

Hoe kan de verbinding tussen Hilversum Oost en het centrum beter worden? Dit was de opdracht die de gemeente Hilversum en buurtvertegenwoordigers gaven aan Movares. In het onderzoek heeft Movares gekeken naar de aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van de bestaande verbindingen, de ruimtelijke kwaliteit en de sociale aspecten aan beide kanten van het spoor. Op 11 september 2019 werd het rapport openbaar gemaakt. In zeven aanbevelingen staan de belangrijkste opgaven voor verbetering van de verbinding tussen Hilversum Oost en het Centrum.

Bijzonder in dit onderzoek was de nauwe samenwerking met buurtbewoners. Dit tot tevredenheid van de betrokkenen. Woordvoerder Ruud van der Woude (namens buurtbewoners in Hilversum Oost): ‘Voor de buurten in Oost is onafhankelijkheid en objectiviteit in een breed en compact onderzoek de inzet geweest. Dit omdat we geloven in verbeteringen in de bestaande plannen. Dat is ook wat dit onderzoek heeft opgeleverd en daar zijn we erg tevreden mee’. De betrokken wethouder beaamt dit. Wethouder Scheepers (Stationsgebied): ‘Het is goed dat zo grondig is onderzocht hoe de relatie tussen Oost en het Centrum beter vorm kan krijgen. Daarnaast ben ik erg blij met de uitstekende samenwerking met de buurtvertegenwoordigers!’ Projectleider Steven Jansen van Movares: ‘In korte tijd hebben we gekeken naar alle plannen die er lagen en op basis daarvan aanbevelingen gedaan. Het ging hierbij nadrukkelijk niet alleen om de verbindingswegen en de ruimtelijke verbinding tussen beide stadsdelen, maar ook en vooral om de sociale verbinding tussen beide wijken. De nauwe samenwerking met zowel de gemeente als de vertegenwoordigers van de wijkbewoners was een belangrijke voorwaarde om dit onderzoek goed uit te voeren. Fijn dat het onderzoek in goede aarde valt.’

Het eindrapport ‘Hilversum Verbinding Oost-Centrum’(advies- en ingenieursbureau Movares) en het persbericht van de gemeente Hilversum vindt u hier.