Bedrijven spreken intentie uit voor emissievrij goederenvervoer in Utrechtse stationsgebied

Utrecht, 9 januari 2018

Emissievrij goederenvervoer in het Utrechtse stationsgebied. Op donderdag 11 januari tekenen de participanten van de Green Business Club Utrecht Centraal een intentieverklaring om te onderzoeken of het stationsgebied onderdeel kan worden van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

De participanten* van de Green Business Club Utrecht Centraal, waaronder advies- en ingenieursbureau Movares, nemen dit initiatief in navolging van de ondernemers in de historische binnenstad van Utrecht die in september 2017 afspraken maakten met de gemeente en brancheorganisaties om vanaf 2025 volledig uitstootvrij te bevoorraden.

 Ambitie aanscherpen

De Green Business Club Utrecht Centraal had al als doel om samen met de bedrijven in het stationsgebied 25 procent minder CO2-uitstoot van het goederenvervoer te realiseren in 2020. Met het ondertekenen van de intentieverklaring gaat de Green Business Club Utrecht Centraal een stap verder: onderzoeken of de CO2-uitstoot van het goederenvervoer teruggebracht kan worden naar nul procent om zo het Utrechtse stationsgebied onderdeel te laten zijn van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Het doel van deze Green Deal is zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek in 2025.

 Schoon, slim en efficiënt goederenvervoer

Om emissievrij goederenvervoer in het Utrechtse stationsgebied te realiseren is schoon, slim en efficiënt goederenvervoer nodig. Zo worden er, na het tekenen van de intentieverklaring, mogelijkheden onderzocht om:

  • Goederenstromen te bundelen (zoals die van kantoorartikelen) en gezamenlijk de inkoopvoorwaarden aan te scherpen.
  • Collectieve afspraken te maken met leveranciers.
  • Gefaseerd het gebruik van schone, duurzame en milieuvriendelijke voertuigen in te voeren. Deze inzet kan gestimuleerd worden door aan deze voertuigen voordelen toe te kennen zoals toegang tot meer wegen en gebieden of een groter tijdvak om te bevoorraden.
  • Gezamenlijke afleverpunten (‘hubs’) aan de rand van het stationsgebied te ontwikkelen om vanuit hier per fietskoerier of met elektrisch vervoer te bevoorraden bij de individuele bedrijven.

 Over de Green Business Club Utrecht Centraal

De Green Business Club Utrecht Centraal is een netwerkorganisatie van bedrijven die gevestigd zijn in het gebied rondom station Utrecht Centraal en die, samen met de gemeente Utrecht, een bijdrage willen leveren aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied. Een stationsgebied waar iedereen zich thuis voelt en een duurzame plek in de stad vormt waar ruimte is voor groen, activiteiten en ontmoeting. Door samen te werken aan kleine én grote projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, circulariteit en levendigheid (placemaking), versterken we elkaar in het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Zo leren we van elkaar en kunnen we elkaar, maar ook derden, inspireren. Kijk voor meer informatie op onze website.

 * Gemeente Utrecht, Rabobank, Royal HaskoningDHV, Movares, Jaarbeurs, NH Hotels, Volksbank, TivoliVredenburg, CBRE Global Investors, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Kinepolis en The Green House.