Persbericht – Bedrijfsresultaten Movares Group beïnvloed door incidentele lasten

Movares Group heeft qua bedrijfsresultaat vóór incidentele lasten een goed jaar achter de rug. Voor Movares Polska was het geen gemakkelijk jaar. Movares Deutschland daarentegen deed het wel goed. De totale omzet van Movares Group over 2011 was € 158,5 miljoen met een bedrijfsresultaat vóór incidentele lasten van € 12,1 miljoen. Door de bezuinigingen en de eurocrisis is de omzet met zes procent gekrompen ten opzichte van 2010. Deze krimp is goed opgevangen door tijdige maatregelen aan de kostenkant van het bedrijf.

 

Dat Movares is gekrompen, is mede het gevolg van de strategie. Het bedrijf is een relatieve specialist op het gebied van infrastructuur, energie, openbaar vervoer, mobiliteit, water en urbane ontwikkeling. Een belangrijke doelstelling is minder afhankelijk te zijn van de rail¬markt. Daarom is Movares erg actief op de markten die de verbreding van ons bedrijf aangeven: water, energie en light rail. Ook versterking van de regionale presentie is een belangrijk streven. Het bedrijf kent nu vier regionale vestigingen, in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven. De verwachting is deze vestigingen autonoom verder groeien.

 

Duurzaamheid , innovatie en business ontwikkeling staan hoog op de agenda van Movares. Dat was in 2011 het geval en zal ook in 2012, ondanks de minder florissante vooruitzichten, prioriteit krijgen. Voor 2012 voorziet het bedrijf nog een lichte omzetdaling.