Amsterdam kiest Movares voor Crowd Monitoring Systeem

De gemeente Amsterdam kiest voor Movares om hen bij te staan in de ontwikkeling van een crowd monitoring systeem Amsterdam (CMSA). Hiermee kan de stad veilig en bereikbaar blijven voor bezoekers en inwoners.

Het CMSA is een evolutie van systemen voor data-inwinning, -analyse en -presentatie. De systemen worden gebruikt voor het nemen van betere beleidsmatige, tactische en operationele beslissingen op het gebied van crowdmanagement. Het is vergelijkbaar met het KNMI-model voor de historische, actuele en verwachte weerssituatie.

Het CMSA stelt diverse organisaties in staat real-time de juiste operationele besluiten nemen om de stad veilig en bereikbaar te houden voor bezoekers. Denk hierbij aan de politie, event-organisaties en de afdeling Verkeer & Openbare Ruimte van de Gemeente Amsterdam. Hiervoor meet, analyseert en presenteert het CMSA gegevens over voetgangersdrukte.

Wij gaan de gemeente adviseren over de totstandkoming van het uitvoeringsplan. Dit plan wordt voorgelegd aan het college van B&W. Het plan biedt een raamwerk voor deelprojectplannen, pilots, inkoopprocessen en organisatorische afspraken. Alles bij elkaar maken die het CMSA.

Deze opdracht is één van de eerste uitvragen van de gemeente Amsterdam op het gebied van Smart Cities en specifiek sensoring en monitoring. Er zijn verschillende projecten en pilots geweest in het kader van het monitoren van gebruikers en gebruik van de stad. Dit project is een concrete opmaat naar een beweging van technologische innovaties die het beheer van de stad moeten faciliteren en verbeteren. Dat blijkt uit het feit dat er op bestuurlijk niveau over het CMSA moet worden besloten. Het credo ‘meten is weten’ speelt hierbij de hoofdrol. Hoe meer bekend is over de werking van de systemen in de stad, hoe adequater de verantwoordelijke beleid kan voeren. Waar het in dit geval gaat om voetgangersstromen, zijn er volop mogelijkheden voor allerlei andere stromen. Bijvoorbeeld OV-vervoer, goederenvervoer maar ook geldstromen in termen van onderhoud.

De advieswerkzaamheden binnen dit project beslaan een breed palet aan inhoudelijke en beleidstechnische aspecten. Voorbeelden zijn procesmanagement, bestuurlijke besluitvorming, scenarioanalyses, systeemarchitectuur, interfacedesign, privacybeleid en stedelijke netwerken. Al met al een opsteker voor de ontwikkeling van Movares en de basis voor nog vele andere opdrachten in het relatief nieuwe werkveld van Smart Cities.

Meer informatie: Carla Molenaar