Movares: een honderd procent CO₂-neutrale organisatie

donderdag 2 december 2010
Movares bereikt een honderd procent CO₂-neutrale bedrijfsvoering.  Commercieel directeur Klaas Strijbis licht deze mijlpaal toe. ‘Wij hechten bij Movares sterk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. CO₂-neutrale bedrijfsvoering is daar een logisch gevolg van. Ik ben ervan overtuigd dat een bedrijf dat duurzaam produceert, ook economisch een langer bestaansrecht heeft.’

De CO₂-neutrale bedrijfsvoering wordt bij Movares structureel aangepakt op drie niveaus: reductie, substitutie en compensatie. In een energieplan zijn de reductiemaatregelen vastgelegd waarmee zoveel mogelijk energie wordt bespaard in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Als substitutiemaatregel heeft Movares gekozen voor windenergie. Voor de resterende energiebehoefte gaat het bedrijf vanaf 1 januari 2011 over op honderd procent windenergie van Greenchoice. De CO₂-uitstoot van Movares wordt daarmee met naar schatting 24 procent gereduceerd.

Om de nog resterende uitstoot te compenseren, zijn na zorgvuldige afweging twee duurzame energieprojecten geselecteerd. Het gaat hierbij om een waterkrachtcentrale in Mobuya Village, in het noorden van het eiland Sulawesi, en een geothermische energiecentrale ten zuidwesten van Jakarta. In het eerste project wekken drie turbines elektriciteit op door gebruik te maken van de natuurlijke beweging van de Poigar-rivier. Dit voorkomt CO₂-uitstoot. De geothermische energiecentrale nabij Djakarta voorziet een groot regionaal netwerk van schone energie. Strijbis: ‘Bij onze keuze van deze compensatieprojecten hebben we bewust gelet op de MVO-aspecten. Bij deze twee projecten worden niet alleen het klimaat, maar ook de mensen ter plekke er beter van door de opwekking van duurzame energie zonder ingrijpende ruimtelijke of milieubezwaren. En dat past naadloos bij onze bedrijfsfilosofie van duurzaam ondernemen.’
 
Zie ook: https://movares.nl/over-ons/duurzaamheid/