6,8 kton CO2 ofwel de uitstoot van ruim 900 huishoudens. Zoveel heeft Movares onze klanten in het derde kwartaal van 2021 helpen besparen met adviezen over duurzaamheid in projecten. Zo maakten we voor netbeheerder TenneT een integrale duurzaamheidsrapportage voor de landstations Bleiswijk en Zevenaar en hielpen we twee aannemers met het gunningscriterium Milieukosten Indicator. Ook ontwikkelden we een gunningscriterium Zero Emissie Bouwplaats voor spoorbeheerder ProRail en ontwikkelden we voor Provincie Gelderland een gunningscriterium waarbij aannemers gestimuleerd werden duurzaam asfalt met lange levensduur aan te bieden.

Projecten onder CO2-korting
Daarnaast heeft Movares in het derde kwartaal van 2021 twaalf projecten gegund gekregen onder CO2-korting. Hiervan zal de potentiële CO2-reductie van onze duurzame advisering worden berekend, zodat we nóg meer impact maken met onze projecten.