Movares heeft in opdracht van RWS advies uitgebracht over de explosieveiligheid bij de Krammersluizen. Deze vier grote sluizen liggen in de Philipsdam die het zoete water van het Volkerak scheidt van de zoute Oosterschelde. Meer dan 13.000 keer per jaar gaan de sluizen open, zowel voor de beroeps- als voor de pleziervaart. Hier zitten veel schepen bij die gevaarlijke stoffen vervoeren. Veiligheid is is dus van het hoogste belang.

Door nieuwe, vaak Europese, wet- en regelgeving worden er steeds hogere eisen gesteld aan veiligheid, zoals machineveiligheid, cyber security en explosieveiligheid. Movares beschikt over de technische expertise op gebied van sluizen, maar ook om risicoanalyses uit te voeren.

Door deze combinatie van kennis waren wij in staat om een vertaling te maken van de normen naar de maatregelen die moeten worden toegepast vanwege de explosieveiligheid in de Krammersluizen. Door de combinatie van inhoudelijke kennis van sluizen en risicoanalyses konden we ook voorkomen dat meer maatregelen zijn genomen dan noodzakelijk vanuit de regelgeving.

Hierbij zijn wij verantwoordelijk voor het integrale ontwerp en integreren deze nieuwe veiligheidsaspecten in het totale ontwerp. Op het gebied van explosieveiligheid hebben we samengewerkt met Bureau Veritas i.v.m. hun expertise op het gebied van de regelgeving voor explosieveiligheid en van scheepvaart.

Hierdoor waren wij in staat om op basis van de werkelijke risico’s de opdrachtgever te adviseren over  de juiste toepassing van de normen. Movares is voor RWS het aanspreekpunt van de hele engineering, waaronder machineveiligheid en explosieveiligheid en zorgt ervoor dat dit wordt geïntegreerd in het ontwerp.

Kwesties als explosieveiligheid en machineveiligheid spelen bij veel sluizen en bruggen, maar bijvoorbeeld ook bij ligplaatsen van boten. Movares vindt het belangrijk om op basis van een gedegen risicobeoordeling zorgvuldig te kijken of er wellicht alternatieve oplossingen zijn om de veiligheid te borgen.

 

Foto: RWS, Harry van Reeken