Van Rijkswaterstaat hebben we een mooie opdracht gekregen: als voorbereiding op de uitvoering van het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) gaan we voor vier intensief gebruikte rijkstunnels 3D-scans uitvoeren en voor vijf een 3D-model opbouwen. Het zijn complexe kunstwerken waarvoor grote hoeveelheden aan data worden ingewonnen. Movares zal de werkzaamheden samen met GeoNext en Grondradar BV op innovatieve wijze uitvoeren. Dankzij BIM360 is alle informatie transparant en toegankelijk; samen met Rijkswaterstaat bouwen we zo aan de perfecte digital twin.

Digitale tweeling

Een digital twin is een virtuele replica waar je doorheen kunt wandelen om alle details onder de loep te nemen. Na goede ervaringen met de digitale tweeling voor de Heinenoordtunnel in de A29 maakt Rijkswaterstaat nu ook een digitale tweeling van vijf andere tunnels in Zuid-Holland: de Noord-, Drecht-, Benelux-, Sijtwende- en Tweede Heinenoordtunnel. De nieuwe digitale tweelingen voor deze vijf tunnels worden nog geavanceerder dan die van de Heinenoordtunnel.

Gedetailleerd 3D-beeld

Wij gaan alle benodigde informatie leveren zodat het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland een nauwkeurig en gedetailleerd 3D-beeld krijgt van deze tunnels. Dit zijn zowel data over de bovengrondse als de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). We verwerken een deel van de civiele gegevens en de TTI-gegevens (technische tunnelinstallaties) in het 3D-model en adviseren over de ontwikkelingen rondom de digital twin.

Minder hinder

In dit project sturen we sterk op zo min mogelijk hinder. We bedachten een proces om elke tunnelbuis in slechts één afsluiting volledig in 3D te scannen. We meten de aansluitende en toeleidende weginfrastructuur met een mobile-mappingsysteem in, waarbij het verkeer gewoon door kan gaan. Data over de buitengebieden winnen we in met een vliegtuig dat uitgerust is met een hoogwaardige LiDAR en 150MP camera.

First time right

Met een beproefd proces winnen we alle data in één keer goed in met alleen noodzakelijke hinder en zonder ongeplande uitloop. Er gaat in ons proces speciale aandacht uit naar de SATO-lijsten (Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp). Ieder object in de tunnel, zoals een installatiekast, sensor of afsluiter, staat op deze SATO-lijsten; Rijkswaterstaat heeft gevraagd die objecten exact te modelleren in het 3D-model en te koppelen aan het juiste SATO-nummer. Daarom wordt bij maken van de 3D-scans de SATO-koppeling al gemaakt door ín de scans de identificatienummers van de objecten als tag-informatie op te slaan, inclusief foto’s.

Slimme software

We combineren een integrale werkwijze die vanaf het moment van inscannen al rekening houdt met het opbouwen van het model en we gebruiken slimme software die het controleren van de geometrie tijdens de opbouw van het 3D-model voortdurend toetst aan de 3D-scans. Zo ontstaat voor Rijkswaterstaat een accuraat 3D-model dat de werkelijkheid zo exact mogelijk weergeeft.

Webshare-viewer

Actueel inzicht en eenvoudige toegang tot informatie en producten zijn belangrijke onderdelen van onze samenwerking. Rijkswaterstaat krijgt toegang tot de Common Data Environment (CDE, de BIM-360-omgeving). Alle data zijn toegankelijk in één app via een Orbit webshare-viewer. Hierdoor houden zowel het projectteam als Rijkswaterstaat controle over het eindproduct en kan er tijdig bijgestuurd worden.

Foto: Rijkswaterstaat (c) Tineke Dijkstra