Mobiliteitscafé

Dinsdag 10 april 2018 vindt van 16.00 – 18.30 uur het mobiliteitscafé plaats. Voor een selecte groep genodigden worden diverse presentaties gegeven.

Er zal gepraat worden over het heden én de toekomst van mobiliteitsopgaven in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen. Movares zorgt voor een aantal interessante sprekers en natuurlijk is er na afloop ruim de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen. Onder de genodigden zijn o.a. gemeenten in de metropoolregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, vervoersbedrijven en marktpartijen.

Het programma:

  • Welkomstwoord – Carla Molenaar (regiodirecteur Movares Amsterdam)
  • Hoe blijven Zeeburg en IJburg bereikbaar? – Stephan Beffers (projectmanager HOV Oostflank gemeente Amsterdam)
  • Anders omgaan met parkeren in de stad – Barend Jansen (beleidsmedewerker Ruimte Provincie Zuid-Holland)
  • Serious gaming en het Beleidskader Mobiliteit – Constance Winnips (senior beleidsmedewerker Mobiliteit Vervoerregio Amsterdam)
  • Borrel