2013 positief jaar voor Movares

2013 positief jaar voor Movares Group ondanks onzekere markt

2013 was een jaar met grote onzekerheden in de markt waarin advies- en ingenieursbureau Movares desondanks goed presteerde. De eerste helft van het jaar was voor Movares goed te noemen met een hoge orderintake. Rond september, oktober kwam een sterke terugval. De tarieven kwamen nog sterker onder druk te staan en het aantal offertevragen nam aanzienlijk af. December was zowel commercieel als financieel een goede maand. Dit alles leidde tot een positief resultaat voor Movares over 2013. De omzet bedroeg € 142,4 miljoen. Dit is € 3 miljoen minder dan in 2012. Het bedrijfsresultaat van € 6,6 miljoen over 2013 was echter hoger dan de € 6,3 miljoen van 2012. De nettowinst over 2013 bedraagt € 3 miljoen. Dit is ruim boven de € 1,6 miljoen nettowinst over 2012. Van de nettowinst over 2013 zal € 1,3 miljoen uitgekeerd worden als dividend aan de aandeelhouders.

kerncijfers 2013

Het bedrijf is grotendeels in handen van de medewerkers: ongeveer vijftig procent van de medewerkers heeft ruim zeventig procent van de certificaten van aandelen in handen. De overige aandelen zijn in handen van Van Lanschot Bankiers. De omvang van het bedrijf bewoog mee op de ontwikkelingen in de markt. Door natuurlijk verloop maar vooral door de afbouw van de belangen in Polen nam het aantal vaste medewerkers van Movares Group met 155 fte af tot 1193 over het jaar 2013. Johan van den Elzen, ceo van Movares, over het afgelopen jaar: ‘Al met al zijn we tevreden met de resultaten die we geboekt hebben in 2013. Ook door met name de commerciële successen van de laatste maand  van 2013 is er vertrouwen dat we gesteld staan om 2014 voor Movares een goed jaar te laten zijn.’

Maatregelen

Dat Movares 2013 met een positief resultaat kon afsluiten, is mede te danken aan de gunstige effecten van het samenvoegen van twee divisies in 2012. Door een sterkere bundeling van disciplines kan beter worden ingespeeld op de multidisciplinaire vraagstukken van onze klanten en dat werpt zijn vruchten af.

Strategische Visie

Eind 2012 heeft Movares een strategische visie ontwikkeld onder de naam Visie 2016. Deze is in 2013 verder ingevuld. Het zijn van een relatieve specialist heeft gevolgen. De strategie van het bedrijf verandert niet essentieel maar op accenten wel. Nog scherper zullen de disciplines beoordeeld worden op hun onderscheidend profiel. Ook innovatie, technische automatise­ring en (strategische) partners spelen daarbij een belangrijke rol. Ook de arbeidsvoorwaarden zullen nader bekeken worden, zodat die congruent zijn met de visie en strategie van het bedrijf.

Aantrekkende markt

De markt lijkt weer aan te trekken en dat is goed nieuws voor de branche. Een andere positieve ontwikkeling in de markt is de trend om bij aanbestedingen de kwaliteit van doorslaggevende betekenis te laten zijn en niet zozeer de prijs. Aanbestedingen met EMVI en BVP juicht Movares dan ook toe. Voor de ingenieursbranche als totaal is dit een goede ontwikkeling.

De positieve ontwikkelingen van de markt plus het onderscheidende profiel van het bedrijf waarin gefocust wordt op meerwaarde voor de klant doet Movares met vertrouwen naar de toekomst kijken.

Bekijk het hele jaarbericht, met uitgelichte projecten op: www.movares.nl/jaarbericht.

MVO

Eén van onze kernwaarden is betrokkenheid. Dat geldt niet alleen richting onze klanten, partners en medewerkers. Het bepaalt ook onze houding ten aanzien van maatschappij en milieu. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving voor huidige en toekomstige generaties en zijn ons bewust van de rol die wij als Movares daarin kunnen en willen spelen.

Lees hier het hele MVO-jaarbericht.