17e congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit

Congres met vakbeurs, wordt gehouden in het Nieuwegein Business Center te Nieuwegein op 5 en 6 november 2013.

Deelname Movares:

Pieter Boon: presentatie over ‘ Richting een standaard rekenmodel trillingen’
Herke Stuit: presentatie over: ‘Discussiesessie trillingproblematiek en Beleidsregel trillingen spoor’

Voor meer informatie: Herke Stuit