Sinds de opkomst van het online winkelen is er een gigantische toename geweest in het logistieke vervoer in de stad. Parallel aan deze ontwikkeling worden steden steeds groter. Hierdoor stijgt het aantal bestelwagens in de stad, want we hebben zowel bevoorrading, online aankopen als afval dat moet worden af- en aangevoerd. Zonder deze logistieke bewegingen zou de stad al snel niet meer functioneren.

Al deze bewegingen leveren ook uitdagingen op. De aantrekkingskracht van steden als centrum voor wonen, werken en ontspannen leidt enerzijds tot meer transport van goederen en diensten. Anderzijds leidt dit ook tot meer ruimtegebruik, wat de leefbaarheid van steden niet ten goede komt. Ook de noodzaak om zware vrachtvoertuigen uit (delen van) de stad te weren en de uitstoot van broeikasgassen te reduceren is toegenomen. Hoe kunnen al deze uitdagingen het hoofd geboden worden en de tegenstrijdige doelen en wensen bereikt worden? Logistieke hubs bieden hier uitkomst. 

Toekomstbeeld logistieke hubs 

Het klinkt misschien nog heel futuristisch, maar vrachtoplossingen met de hyperloop (cargoloop) zijn een grote uitkomst als het gaat om duurzaam en efficiënt leveren van de groeiende vraag naar snelle e-commerce zendingen. Denk hierbij aan autonome voertuigen die met enorme snelheden door lagedrukbuizen rijden. Deze voertuigen, die rechtstreeks van vertrekpunt naar bestemming rijden, kunnen honderden pakketjes vervoeren. Dit maakt een zero-emissie levering van begin tot het einde van de keten zelfs op Europese schaal binnen enkele uren mogelijke. Hierdoor kunnen omnichannel en online verkopers heel Europa bevoorraden vanuit één distributiecentrum. Geen enorme distributiecentra dicht bij consumenten om te kunnen voldoen aan de vraag van klanten naar levering op dezelfde of op de volgend dag, maar een één distributiecentrum op een strategische locatie. Daarmee lossen we ook het probleem van enorme schaarse van logistiek vastgoed in Nederland voor regionale hubs op. Een netwerk van cargoloop hubs, strategisch gelegen aan de rand van steden, kan worden verbonden met duurzame ‘’last mile’’-bezorgopties.  

Hubs en zero-emissie stadslogistiek 

Een cargo-loop hub is een schakel in de hele keten en interessant voor een aantal logistieke segmenten binnen de (stads)logistiek. De in 2014 getekende Green Deal Zero Emission Stadslogistiek1 gaf een nieuwe impuls aan het hubconcept, omdat stadslogistieke hubs mogelijk een belangrijke rol krijgen om per 2030 zero-emissie stadslogistiek mogelijk te maken. Hiervoor is het namelijk noodzakelijk het logistieke wagenpark te vervangen bij 30 à 40 stedelijke gebieden waar een nulemissiezone gaat gelden. De noodzaak om de stad leefbaar te houden en te laten functioneren creëert mogelijkheden om het hele logistieke systeem door te lichten en efficiëntie te zoeken voor zowel de vervoerders zelf als de maatschappij als geheel. Hierdoor ontstaat de behoefte naar overslagpunten aan de rand van steden en, waar mogelijk, ook gelegen aan zowel goede weg-, spoor-, als waterinfrastructuur. Hier worden goederen overgeladen van niet-emissievrije vrachtwagens en schepen naar lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) en kleinere schepen die wel de nulemissiezone in mogen.

Pakketlogistiek en de last-mile in hubs 

Binnen de pakketindustrie zijn er een aantal interessante concepten denkbaar in relatie tot hubs. De mobiliteitshub is een schakel tussen verschillende vervoersmodaliteiten, maar biedt ook logistieke kansen. Door pakketten voor eindconsumenten niet tot aan de voordeur maar in pakketwanden te bezorgen, kan de vervoerder kosten besparen op de last-mile: het duurste stukje van de pakketlogistieke keten. Als we aannemen dat de ontvangers van de pakketten op een duurzame manier naar de pakketwand reizen, of bij hun normale verplaatsingsgedrag toch al langs zo’n punt komen, zou dit ook vanuit duurzaamheid (minder emissies) en leefbaarheid een gunstige oplossing zijn. Pakketwanden kunnen gezien worden als kleinschalige mobiliteitshubs op zichzelf, maar ook als aanvullende faciliteiten op andere mobiliteitshubs voor personenvervoer. 

Lees hier meer over onze visie op mobiliteitshubs: Mobiliteitshub is de toekomst – Ingenieursbureau Movares – adviseurs en ingenieurs