De mobiliteitshub en gedragsverandering 

Hoe fijn zou het zijn als iedereen in Nederland geen eigen auto meer heeft en reist via de hub? De hub kan ervoor zorgen dat men eenvoudig van A naar B kan reizen met het deel- en openbaar vervoer, maar hoe zorg je ervoor dat dit ook daadwerkelijk wordt gedaan? 

Kortere reistijd via de hub 

Het verschil in reisduur tussen een individuele autorit en collectief reizen met (duurzaam) openbaar vervoer is een aandachtspunt als het gaat om de toepassing van hubs. Door verstedelijking en een versterkte aandacht voor leefbaarheid wordt de auto steeds vaker ontmoedigd (met eveneens stimulerende maatregelen voor andere vervoermiddelen). De gemiddelde snelheid van de verschillende modaliteiten zou binnenstedelijk gelijk of gunstiger moeten zijn voor OV, fiets en lopen ten opzichte van de auto. Dit wil niet persé zeggen dat een plaats niet meer te bereiken is per auto (bereikbaarheid voor mindervaliden is immers een grondrecht), maar zorgt er wel voor dat de automobilist nadeel ondervindt van het reizen met de auto. Deze stimulans zorgt ervoor dat mensen de auto sneller laten staan.   

De mens is een gewoontedier 

Het reizen via de hub zorgt er weliswaar voor dat het makkelijker wordt om van deur tot deur te reizen, maar dit is nog geen verleiding voor mensen om hun auto vaker te laten staan. Daarvoor is meer nodig, zoals een prijsprikkel of een bepaald comfort. De vraag is hoe je de verschillende typen reizigers en hun reisdoelen het beste kunt faciliteren. In de klantwenspiramide is te zien dat comfort en beleving in de positieve zin bijdragen aan de reis, maar gemak (ongemak), snelheid (vertraging) en veiligheid (onveiligheid) kunnen een negatieve impact hebben op de reis. Door het reizen (via de hub) aantrekkelijk te maken worden mensen gestimuleerd om op een duurzamere manier te reizen.  

Een reis wordt gemaakt met het vervoersmiddel dat past bij jouw omgeving en reisafstand: in de stad heeft lopen en fietsen de voorkeur en is dit wellicht het prettigst, maar zodra je over langere afstand wilt reizen en met die reden je ook sneller wilt verplaatsen komen er andere vervoersmiddelen aan bod. De hub maakt het mogelijk om eenvoudig en met plezier over te stappen op verschillende vervoersmiddelen. Een combinatie met een prettig verblijfsklimaat op de hub komt de reiservaring nog meer ten goede.  In heel Nederland ontstaat er een steeds fijnmaziger netwerk van hubs waardoor reizen met deel- en openbaar vervoer eenvoudig, snel en laagdrempelig is. 

Ontmoedigen van de auto 

Naast het verhogen van comfort en beleving van reizen via de hub kan  het reizen met de eigen auto worden ontmoedigd. Dit kan worden gedaan door een lage parkeernorm te hanteren of door parkeren nabij de hub alleen mogelijk te maken voor deelauto’s of overstappers. Door beperkte ruimte beschikbaar te stellen voor de eigen auto en juist OV, fiets, voet en deelmobiliteit voorrang te geven op de auto, wordt er een gelijkwaardig alternatief gecreëerd voor de auto. 

Het goede voorbeeld  

Wellicht is één van de makkelijkste manieren om het reizen via de hub te stimuleren: zelf het goede voorbeeld te geven. Wij reizen al zonder auto, gebruiken het openbaar- en deelvervoer om van A naar B te komen en laten zo aan onze directe omgeving zien dat dit minstens zo comfortabel is als het reizen met een eigen auto. Wel is het belangrijk dat er door overheden en vervoerders maximaal wordt ingezet op dit nieuwe reizen, zodat het ook in regio’s met een lager aanbod aan deel- en openbaar vervoer kan uitgroeien tot een gelijkwaardig alternatief op reizen met eigen auto.  

Lees meer over onze visie op mobiliteitshubs: Mobiliteitshub is de toekomst – Ingenieursbureau Movares – adviseurs en ingenieurs