Mobiliteitshub is de toekomst

In een ideale samenleving is alles dichtbij. Toch is niet altijd alles op korte afstand aanwezig en dus is voor de langere afstanden mobiliteit nodig. Veel mensen kiezen ervoor om met de auto te reizen vanwege snelheid of comfort. Maar ook het reizen met andere vormen van mobiliteit kan heel prettig zijn wanneer we ons bij het ontwerpen van mobiliteit niet alleen concentreren op ‘sneller’, maar veel meer op ‘aangenamer’. Als het gebruik van mobiliteit aangenaam is, is de tijdsduur van de reis minder van belang. Maar hoe kunnen we het reizen en overstappen aangenaam maken? Mobiliteitshubs zijn hierin de toekomst.  

1. Verblijfskwaliteit van mobiliteitshubs

In een ideale samenleving is alles dichtbij. Mobiliteit is een noodzakelijk middel om afstanden te overbruggen en zo verschillende bestemmingen aan te doen. In mobiliteit lijken we ons vaak te concentreren op ‘sneller’, terwijl we ons zouden moeten concentreren op ‘aangenamer’.  Hoe kunnen we zorgen dat de focus bij mobiliteitshubs niet alleen komt te liggen op de reis, maar ook op verblijfskwaliteit?  

Lees hier meer over dit onderwerp

Voorbeeld: Mobihub Utrecht Science Park, ontwerp studioSK

2. Mobiliteitshub en gedragsverandering

Door verstedelijking en een versterkte aandacht voor leefbaarheid wordt de auto in de stad steeds vaker ontmoedigd. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor actieve modaliteiten, zoals fiets en lopen, en het openbaar vervoer. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen de auto ook daadwerkelijk laten staan? 

Lees hier meer over dit onderwerp

3. Logistieke hubs

Sinds de opkomst van het online winkelen is er een gigantische toename geweest in het logistieke vervoer in de stad. Parallel aan deze ontwikkeling worden steden steeds groter. Hierdoor stijgt het aantal vracht- en bestelwagens in de stad, want we hebben zowel bevoorrading, online aankopen als afval dat moet worden af- en aangevoerd. Zonder deze logistieke bewegingen zou de stad al snel niet meer functioneren, maar deze bewegingen leveren ook uitdagingen op. Hoe kunnen al deze uitdagingen het hoofd geboden worden en de tegenstrijdige doelen en wensen bereikt worden?

Lees hier meer over dit onderwerp

4. Energiegebruik in de mobiliteitshub

Energie is zo vanzelfsprekend dat we er soms niet bij stil staan dat het ergens opgewekt moet worden. En niet alleen dat, ook nog eens in de juiste vorm en op het juiste moment. Elektriciteit dient bij voorkeur direct gebruikt te worden omdat opslag niet eenvoudig en erg kostbaar is. Hoe kunnen we energie goed inzetten in mobiliteitshubs?

Lees hier meer over dit onderwerp