Markten

‘Wij verbinden’ is het motto van advies- en ingenieursbureau Movares. Verbinding geeft sterkte, creativiteit en meerwaarde. Daarom zoeken wij  met u in projecten naar brede verbinding met de maatschappij, omgeving en de techniek. We zijn actief op het gebied van mobiliteit, water, energy, heavy rail, light rail en ruimtelijke inrichting.

We zoeken een duurzame balans tussen wonen, werken, natuur en infrastructuur. Dat doen we in megaprojecten en in kleinere projecten als een gebouw, brug of tunnel of waterkering.

Onze businessmanagers vertellen u graag meer:

Businessmanager Account
Robert GlebbeekRobert Glebbeek  ProRail
Movares Bart Bouwens

Bart Bouwens

Aannemers
Herman SibbelHerman Sibbel  Energy
John van Langeveld - MovaresJohn van Langeveld  Rijkswaterstaat
Gert_VisserGert Visser  Provincies en gemeenten
Leon v WarmerdamLeon van Warmerdam  Water

 

Hieronder ziet u in welke markten Movares actief is:

energy

Energy

Samen met onze klanten hebben we één gemeenschappelijk doel; het inrichten en optimaliseren van een betrouwbare, duurzame, veilige en betaalbare energie-infrastructuur.

Heavy_Rail_Movares_OVT_Utrecht

Heavy Rail

Een breed scala aan vragen rond Heavy Rail is het dagelijks werk van Movares. Van een eerste inpassing in landelijk gebied tot gedetailleerde ontwerpen van drukke stations.

Fly-over Kerensheide

Infra

Hoe gaan we in Nederland om met de toenemende vraag naar mobiliteit? Zowel landelijk als lokaal? Wegen vormen de ‘linking pin’ tussen onze leefomgeving en de behoefte om mobiel te zijn.

light-rail

Light Rail

Steden en economische centra zijn voortdurend in ontwikkeling; reizigersaantallen en binnensteden slibben steeds vaker dicht. De dynamiek van veranderende reizigersstromen en veranderende centra vragen om integrale OV-oplossingen in stedelijke gebieden.

mobiliteit

Mobiliteit

Hoe houden we Nederland bereikbaar? Op landelijk, regionaal en lokaal gebied. Onze ruimte is beperkt en de mobiliteitsvraag blijft toenemen. Oplossingen liggen op het brede terrein van verkeer, vervoer en infrastructuur, in een ruimtelijke en economische context.

StationsgebiedUtrecht

Ruimte

Wilt u uw ambities integreren in een realistisch, maakbaar en financieel haalbaar project met maatschappelijk draagvlak? Onze adviseurs, ingenieurs, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten helpen u met uiteenlopende ruimtelijke uitdagingen.

water

Water

Voor onze laagliggende delta is hoogwaterbescherming cruciaal. De bescherming van de Nederlandse kust en het achterland is gebaat bij het toepassen van creatieve ideeën en oplossingen.