Bouwmanagement en advies

In Nederland wordt veel gebouwd en vernieuwd aan onze infrastructuur. Het beheersen van Risico’s, een veilige werkomgeving, aantoonbaarheid van contracteisen, tijdigheid en financiën worden hierbij steeds belangrijker voor opdrachtgevers. Wij streven naar een evenwicht tussen Technisch vakmanschap en Systeem Gerichte Contract Beheersing door middel Systeem- , Proces- en Producttoets. Binnen de bouwmanagementteams van Movares hebben wij specialistische kennis in de nichemarkten baan&spoorwegbouw, wissels, beweegbare bruggen, treinbeveiliging, ondergrondse infra en bovenleidingconstructies. Daarnaast kunnen wij contracten beheersen door het uitvoeren van audits, of aan het beheersen van raakvlakken tussen verschillende aannemers door het uitvoeren van Bouwprocesleiding. Samen met de verschillende opdrachtgevers proberen wij optimaal aan te sluiten op hun specifieke wensen. Wij willen hiermee onderscheidend zijn in onze dienstverlening.

Bouwkosten

Binnen het afgesproken budget blijven blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. Met behulp van transparant budgetmanagement kunt u budgetoverschrijdingen voorkomen. Movares heeft de expertise om investeringsvoorstellen op te stellen die helder zijn gestructureerd, van samenvatting tot detailonderbouwing. Onze transparante kostenramingen zijn eenvoudig te interpreteren voor bestuurders en besluitvormers en kunnen prima ondersteunen op de beslismomenten die cruciaal zijn voor het verloop en de kosten van een project.

Disciplines

Movares heeft bouwkostendeskundigen en calculators in dienst in vele technische disciplines:wegenbouw, droge- en natte waterbouw, spoorwegbouw, civiele kunstwerken waaronder ondergrondse infrastructuur, utiliteitsbouw, gebouwinstallaties en railtechnische installaties. Onze kostendeskundigen hebben jarenlang samengewerkt met technici en kostenramers uit andere disciplines en zijn daardoor ervaren in het samenstellen van multidisciplinaire ramingen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met onder meer onze engineeringmanagers, bouwmanagers, planners en risicoanalisten.

Van ontwerp- tot uitvoeringsfase

Movares heeft veel inhoudelijke kennis op het gebied van bouwkostenconsultancy, van ontwerpfase tot en met de uitvoeringsfase. Van het opstellen van kostennota’s en kostenramingen tot en met het afrekenen van meer- en minderwerk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast voeren onze adviseurs met regelmaat second opinions uit en hebben vaak een belangrijk aandeel bij risicosessies en risicoanalyses. Ook kunnen zij u met raad en daad bijstaan door het financieel projectmanagement voor u te verzorgen.