Overzicht workshops Movares Bruggendag

Afsluiting Merwedebrug… over perspaniek en risico’s, hoe te voorkomen?
Spreker: Arjen Steenbrink |Register ontwerper stalen bruggen en onderzoeker Merwedebrug

In oktober 2016 wordt de Merwedebrug afgesloten voor al het vrachtverkeer. Tijdens deze workshop zoomen we in op de constructieve vermoeiingsproblematiek van de Merwedebrug en geven we inzicht in de constructieve oplossingen. Ben jij als beheerder voorbereid op onverwachte calamiteiten?

(On)mogelijkheden van brugontwerpen met 3D beton, IFD, Cradle-2Cradle
Spreker: Edwin Megens |Architect StudioSK en voorzitter Platform Fiets+Voetbruggen.

Nieuwe materialen en productietechnologieën maken spectaculair nieuwe brugontwerpen mogelijk. Edwin neemt je mee langs (inter)nationale fascinerende brugontwerpen, met 3D printing, C2C, IFD, staal, beton of hout. Is een brug een verbinding van oever naar oever, een landmark, een standaard fabrieksproduct of bron voor innovatie?

Vervangen artificial intelligence en drones een inspecteur, ja of nee?
Sprekers: John van Dijk | Senior adviseur assetmanagement | i.s.m. GeoZICHT en Sobolt

Provincie Overijssel heeft een innovatie opdracht gegeven aan de markt om met machine learning, artificial intelligence, in combinatie met drone inspecties van bruggen, een conditiemeting uit te voeren. Zo kunnen mogelijk inspecties veel sneller en veiliger worden uitgevoerd. Of beter? Gaat de computer de mens vervangen als inspecteur?

Bewegingswerken: handhaven in plaats van vernieuwen?
Spreker: Anton van ‘t Klooster | Senior consultant beweegbare bruggen

Bij grote aanpassingen aan beweegbare bruggen is de beheerder verplicht te voldoen aan de machinerichtlijn. Ook willen beheerders zelf graag een CE markering. Een stappenplan geeft houvast. Tijdens de workshop wordt nader ingegaan op dit stappenplan en hopen we op kritische vragen en praktische suggesties voor verdere verbetering en uitbreiding van het plan.

Circulaire bruggen, nu al te bouwen, dus waarom niet?
Sprekers: Bert Hesselink | Lid stuurgroep IFD/NTA, voorzitter IABSE & Bart van Leeuwen | Programmamanager circulair ontwerpen en lid algemeen bestuur Bouwen met Staal

Tijdens deze workshop zoomen we kort in op circulariteit en is er aandacht voor de fascinerende ontwikkeling IFD: Industrieel Flexibel en Demontabel.

Veilige brugbediening op afstand dankzij bruggensimulator?
Sprekers: Team virtueel ontwerpen Movares

Tegenwoordig is de virtuele wereld niet meer weg denken uit onze echte belevingswereld. Er is veel mogelijk op het gebied van 3D ontwerp en visualisaties bij bruggen en de bediening op afstand. In deze workshop ga je zelf in een bruggensimulator een brug bedienen. Lukt het jou om de brug veilig te bedienen? En welke storing is het probleem waardoor de brug niet meer dicht wil?

Lagere onderhoudskosten dankzij sensoren?
Spreker: Jacques Montijn | Senior consultant beweegbare bruggen

Met sensoring kom je meer te weten over een kunstwerk zonder dat je zelf daarbij (permanent) aanwezig hoeft te zijn. Het is een hulpmiddel om voorspelbaar onderhoud te verbeteren en de levensduur van bruggen te verlengen. In deze workshop gaan we onder andere in op vragen als ‘Wat zijn de kosten en baten?’ en ‘Met welke risico’s moet je rekening houden?’

De Energieneutrale brug! Zo doen we dat.
Spreker: Edwin Megens |Architect StudioSK en voorzitter Platform Fiets+Voetbruggen.

De eerste energieneutrale brug in Nederland is alweer 7 jaar geleden geopend: de Ramspolbrug. En met succes. Tijdens deze workshop zoomen we in op alle mogelijke maatregelen om beweegbare bruggen om te bouwen naar energieneutrale beweegbare bruggen.

Veilig op afstand bruggen bedienen? Onderzoeksraad voor de Veiligheid!
Sprekers: Harm Folkerts & William van der Veen | adviseurs Infra Installaties en Machineveiligheid

Tijdens deze workshop zoomen topexperts op het gebied van beweegbare bruggen in op de risico’s van de bediening van beweegbare bruggen en bespreken we praktische veiligheidsmaatregelen.