Duurzame vernieuwingen in samenwerking met de klant. Dat is wat Movares voor ogen staat op het gebied van innovatie. De maatschappelijke trends zijn duidelijk: er is behoefte aan meer en duurzamere vormen van mobiliteit en een betere afstemming tussen landschap, leefmilieu en vervoersystemen. En er zijn steeds meer stakeholders die hun inbreng hebben in allerlei maatschappelijke processen.

Movares speelt in op deze trends door middel van passende innovaties. Naast de mobiliteitssector wint Movares terrein op de rail-, energie-, water- en wegenmarkt. In samenwerking met onze klanten en stakeholders. Met als resultaat onder andere PLC Interlocking, koudgebogen glas en BREEAM Gebied. Kortom, Movares denkt graag met u mee als het gaat om product-innovaties, proces-innovaties of organisatorische innovaties.

Innovatiestudio’s

Innovatie geeft Movares de kans zich als creatief en meedenkend ingenieursbureau te profileren. Dit is interessant voor onze medewerkers, maar ook vooral voor onze huidige en nieuwe klanten. De Innovatiestudio’s van Movares zorgen ervoor dat er constante ontwikkeling op het gebied van innovatie plaats vindt. Professionals vanuit diverse disciplines creëren vernieuwende concepten of werken bestaande ideeën verder uit. Naast het brainstormen en ontwerpen, is er voor opdrachtgevers met creatieve ideeën ook ruimte om deel te nemen aan het ontwikkelingsproces bij de Innovatiestudio’s.

Meer weten? Neem contact op met onze innovatiespecialisten Erik van Weerdhuizen of Frits Makkinga.