Movares-medewerkers

Project (1)
In Utrecht-Overvecht ligt stadsboerderij Gagelstede. Gagelstede is een kinderboerderij waar jaarlijks honderden kinderen van de basisschool les krijgen over het dier, de natuur, de agrarische sector, milieu en duurzaamheid. Gagelstede brengt de natuur dichterbij de Utrechters. Het is een ontmoetingsplaats voor jong en oud: de sociale en culturele integratie vindt hier ontegenzeggelijk plaats. De kinderboerderij heeft haar maatschappelijke relevantie hiermee meer dan aangetoond.

Hulp Movares (1)
De afdeling ICT van Movares ging met 25 medewerkers naar Gagelstede om daar bomen om te zagen, snoeihout op te ruimen, een konijnenverblijf te renoveren, schuilhutten voor de dieren te verven, het plafond van een stal te witten, stukken weiland in te zaaien met nieuw gras, etc. Het was een zeer geslaagde middag, er werd veel werk verzet en velen gaven aan dat het samen de schouders er onder zetten en op die manier je betrokkenheid met de maatschappij tonen voor herhaling vatbaar is.


Project (2)
In de wijk Hoograven in Utrecht ligt bouwspeeltuin De Kameleon. Deze bouwspeeltuin is 1,5 jaar geleden omgebouwd van een meer traditionele speeltuin met toestellen naar een spannender en ruiger speelterrein. De speeltuin heeft tot doel om kinderen fantasievol te laten spelen in een omgeving met veel groen, te leren met respect met elkaar om te gaan en de sociale samenhang in de wijk te versterken.

Hulp Movares (2)
De medewerkers van RAMS- en Risicobeheer hebben een middag de handen uit de mouwen gestoken voor onderhoud aan de speeltuin. Ze hebben vooral buitenwerkzaamheden uitgevoerd: bladeren aanvegen, bomen snoeien, boompjes verplanten, dakbeschot timmeren/snijden en een betonvloer storten in een schuurtje waarin konijnenhokken e.d. komen. Ze werden daarbij geholpen door een aantal van de gebruikers die graag mee-timmerden. De beheerder was blij met de vorderingen en voor de Movares-medewerkers was het leuk en zinvol om eens op een andere manier als team samen te werken.
ict

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onderhoudswerkzaamheden stadsboerderij Gagelstede

 

speeltuin kameleon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoudswerkzaamheden bouwspeeltuin De Kameleon