Stichting Stoomtrein Goes-Borssele


Project
Stoomtram Goes-Borssele (SGB) heeft al jaren een goed contact met Movares. Samen hebben ze al twee overwegen gebouwd en getest. Daarbij zorgde de SGB voor de materialen en het materieel, en hielp Movares bij de bouw, testen en in dienst stellen van de overwegen. Het onderhoud aan de spoorlijn gebeurt door de gemeente, die het weer uitbesteedt aan onderhoudspartner Strukton/Volker-Rail. De gemeente wilde dat de onbewaakte overweg Nisse in de rijksweg N666, na een ongeval met dodelijke afloop elders, met spoed aangepast zou worden vanwege het grote risico.

Hulp Movares
De gemeente wilde deze aanpassing voor het einde van 2012 hebben gerealiseerd. Met het oog op de vele projecten die liepen bij SGB werd Movares-ontwerper en SGB-vrijwilliger Mark Hauer gevraagd met collega’s het hele project uit te voeren, van ontwerp tot aanleg, testen en in bedrijf stellen. Een jaar eerder had de SGB een aantal overwegen inclusief relais verkregen vanuit een project in Rotterdam. Mark heeft deze relaiskasten hergebruikt bij het ontwerp. In samenwerking met een BFI-monteur (Beveiligingsfunctie-installatiemonteur voor NS beveiliging – red.) heeft Movares de gehele installatie aangelegd en getest. De overweg is net voor kerst 2012 in dienst gegaan. De Movares Foundation bekostigde de uren van Mark en zijn collega’s en de BFI-monteur. Mark Hauer: “Het was mooi om met de passie voor je werk iets te kunnen doen voor een organisatie waar je in je vrije tijd ook met hart en ziel voor werkt. Dat de Foundation hier een brug in kan slaan, vind ik fantastisch, temeer omdat we met deze nieuwe overweg hopelijk een hoop ernstige ongelukken kunnen voorkomen.”

 

Maatschappij Kennis