Nieuwe keuken voor Nieuw Rotsoord

Project
De stichting Nieuw Rotsoord in Utrecht is een ontmoetingsplek voor de buurt voor jong en oud. Het is een groene oase in Hoograven en bestaat uit een complex van (moes) tuinen, een kinderboerderij en een theehuis. Het theehuis is gevestigd in een bestaand bouwwerk waar recent een serre aan is gebouwd.  Aan Movares is gevraagd een ‘opknapidee’ te leveren voor de keuken in dit gebouw. Het ontwerpidee moet in fasen gefinancierd en uitgevoerd kunnen worden. De huidige keuken is niet meer functioneel en medewerkers lopen elkaar in de weg.  Het interieurontwerp zou qua sfeer goed moeten passen bij  de bestaande situatie. De ruimten zijn met behulp van vrijwilligers gebouwd van materiaal dat via Marktplaats is verkregen of met meubels die zelf zijn gemaakt.

Hulp Movares
Movares heeft een interieuradvies gegeven voor  verbetering van de keuken. De huidige situatie is  in kaart gebracht en de keukenactiviteiten voor de specifieke doelgroepen zijn besproken. Movares heeft een verbeterende indeling getekend en een idee voor een nieuw baliemeubel gedaan. Dit meubel kan gebouwd worden van oud steigermateriaal en underlayment / chipwood. Daarnaast zijn er referentiebeelden verzameld om inspiraties te geven van de uitstraling van het meubel en daarmee van de gehele keuken. Het advies is enthousiast ontvangen en de stichting is ermee aan de slag gegaan.

Rotsoord_ 18 augustus 2014_Bestaande situatie2

Rotsoord_ 18 augustus 2014_Nieuwe situatie2

Rotsoord_ 18 augustus 2014_Idee balie