Stichting De Vrolijkheid


Project
Stichting De Vrolijkheid verzorgt activiteiten voor alle doelgroepen uit asielzoekerscentra in Nederland. Ze bieden creatieve uitdaging voor jong en oud. In Katwijk heeft de stichting een voormalige bedrijfskantine met aanpalende ruimtes van de Militaire vliegbasis tot hun beschikking . Deze ruimtes zijn groot en omvangrijk en geven de mensen die deelnemen aan de dag- en avondactiviteiten in die ruimtes weinig sfeer en ‘geborgenheid’. De Stichting heeft een mooi bedrag van de Nationale Postcode Loterij ontvangen waarmee ze deze ruimtes meer sfeer en een betere functionaliteit kunnen geven.

Hulp Movares
Movares adviseert de Stichting in het ontwerp en realiseren van deze sfeervolle gebruiksruimtes. Wij hebben de eisen geïnventariseerd en een aantal interieurconcepten ontwikkeld waarin huiselijkheid en geborgenheid het centrale thema vormen. Daarna hebben we gesproken over de faseerbaarheid en deze is fase 1 uitgewerkt van concept naar een interieurontwerp. Het interieur ontwerp moet een tijdelijk karakter hebben en bouwkundig losstaan van het bestaande gebouw. De dynamiek in de wereld van de asielzoekerscentra maakt dat een centrum gemakkelijk kan worden gesloten, verplaatst, dan wel in aantal bewoners kan veranderen. Het interieurontwerp dient flexibel aan deze veranderingen te kunnen worden aangepast. Momenteel wordt gewerkt aan fase 1 van het totaal plan.

Kennis

 

Nieuw interieur voor Stichting De Vrolijkheid in AZC te Katwijk 2


Nieuw interieur voor Stichting De Vrolijkheid in AZC te Katwijk 3