VSO

Project

Om de gevolgen van overstromingen in de Filippijnen te kunnen voorspellen is er een ‘DREAM Flood Modelling Component’ ontworpen. Hiermee heeft de lokale bevolking een instrument in handen om de gevolgen van overstromingen te beperken. Uit eerdere korte onderzoeken vanuit het VSO bleek dat deze software nog een aantal aanzienlijke problemen had, die met name betrekking hadden tot de inputdata die gebruikt werd voor het model. Inmiddels zijn er verbeteringen doorgevoerd, maar deze nieuwe versie van het model moet nog gevalideerd worden.

Hulp Movares

Movares zorgt voor de validatie van dit model. Op basis van de output wordt het getoetst op diverse variabelen, waaronder het stroomgebied, het overstromingsgebied en de overstromingsdiepte. Hierbij wordt niet alleen het model getoetst op nauwkeurigheid, maar wordt tegelijkertijd ook een gids opgesteld waarmee toekomstige versies met dezelfde methode gevalideerd kunnen worden.