Medewerkers van de afdeling communicatie gaan Biblionef helpen om in beeld te komen bij het bedrijfsleven en het Nederlandse publiek. Op deze manier hoopt Biblionef op een groei in het aantal donateurs en bedrijven dat zich aan Biblionef wil verbinden.

Biblionef is een internationale hulporganisatie met kantoren in Zuid-Afrika, Ghana, Suriname, Frankrijk, België en Nederland. Biblionef wordt grotendeels door vrijwilligers gerund en gesteund in haar missie door donateurs, fondsen, stichtingen en bedrijven. Biblionef helpt kansarme kinderen en jongeren in meer dan 20 landen en draagt bij aan leesbevordering en educatie.