Stichting de Vrolijkheid

Project
Stichting de Vrolijkheid organiseert creatieve cursussen voor kinderen in asielzoekerscentra. Om even aan hun onzekere bestaan te ontsnappen kunnen ze meedoen aan theater, muziek of kunstzinnige workshops.

Op sommige locaties is er echter, bijvoorbeeld door verbouwingen, tijdelijk geen ruimte beschikbaar voor de activiteiten. Daarom heeft de stichting gevraagd om mee te denken over mogelijkheden voor een mobiele werkplaats.

Hulp Movares
Ons is gevraagd mee te denken welke mogelijkheden er zijn voor een tijdelijke werkplaats die snel op te zetten is en die ingeklapt weinig ruimte in beslag neemt. We hebben hiervoor een staalkaart gemaakt van mogelijkheden, variërend in materiaal, opvouwbaarheid en duurzaamheid.

Met een aantal Movarianen hebben we dit project volgens de experimentele ‘Design Thinking’ methode opgepakt. Dit betekent dat je, veel meer dan normaal het geval is, de gebruikers betrekt bij je onderzoek. We hebben op diverse asielzoekerscentra met kunstenaars, deelnemers en vrijwilligers gesproken. Al pratend bleek dat de wensen per locatie heel erg verschilden. De stichting gebruikt nu ons onderzoekje om op landelijk niveau te inventariseren wat de wensen zijn zodat we in de volgende fase een gericht ontwerp kunnen maken.

Kennis icon