Stichting UAF

Project
Stichting UAF begeleidt studenten die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. De studenten krijgen hulp bij het vinden van een studie of baan in Nederland. De meeste vluchtelingen hebben al een studie afgerond in hun land van herkomst, maar hun diploma en werkervaring sluiten vaak onvoldoende aan op de eisen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Stichting UAF geeft deze studenten de kans om zich bij- of om te scholen. Ook kunnen zij bij bedrijven meer werkervaring opdoen.

Hulp Movares
Op 30 oktober 2015 werd voor de 2e keer de Inhousedag Movares georganiseerd voor studenten via de Stichting UAF. Marian de Jong vertelt de studenten dat de Movares Foundation zo’n 4 jaar geleden is opgericht, met o.a. als doel de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. In dit kader biedt Movares studenten de mogelijkheid zich aan te melden voor een werkervaringsplek. Per jaar worden 3 werkervaringsplekken beschikbaar gesteld, met de duur van een ½ jaar. Positief te melden is, dat tijdens de laatste looptijd 2 medewerkers voortijdig vertrokken zijn, omdat zij – mede door de opgedane ervaring binnen Movares – een vaste baan aangeboden hebben gekregen. Doel van deze werkervaringsplekken is om studenten te laten ‘beleven’ hoe er bij Nederlandse bedrijven wordt gewerkt. Marian geeft de studenten nog twee belangrijke zaken mee: maak dat je de Nederlandse taal goed beheerst én houd je CV op orde.
Vervolgens gaf Movares-collega Han Lamers een presentatie en toelichting op wat Movares aan werkzaamheden doet op het project ‘Doorstroom Station Utrecht’ (DSSU).
Na de lunch kregen de studenten een rondleiding op het besproken project.
De bijeenkomst werd door de aanwezigen als zeer nuttig ervaren.

Inhousedag Movares oktober 2015 2  Inhousedag Movares oktober 2015 3