Zeeverkenners Wilhelminagroep Utrecht

Project
De Wilhelminagroep Zeeverkenners in Utrecht Hoograven vroeg Movares-medewerker Marjolein van der Klauw om advies over de mogelijkheden voor een duurzaam clubgebouw en eventuele zonnepanelen op het dak van het gebouw.

Hulp Movares
Marjolein adviseerde over de mogelijkheden en opbrengsten van zonne-energie op het dak van het gebouw. Ook voerde ze gesprekken met het bestuur over mogelijke samenwerking met andere partijen om tot financiering van nieuwbouw te komen. Marjolein bracht het bestuur van de Wilhelminagroep in contact met een scoutingvereniging uit Lunetten. Het bestuur liet zich inspireren door de samenwerking van die scoutingvereniging met een organisatie voor buitenschoolse opvang en de verhuur van de locatie aan bands. De Wilhelminagroep besloot te zoeken naar partners voor gezamenlijke ontwikkeling van nieuwbouw.

Eind 2013 heeft Marjolein van der Klauw contact gelegd met de docenten van de Faculteit Natuur & Techniek van de Hogeschool Utrecht met de vraag of er van dit project een studentenproject gemaakt kon worden. Hier werd enthousiast op gereageerd met als resultaat, dat er 150  studentenvan van 15 april t/m 26 juni 2014 aan een opdracht zullen werken rond duurzame herontwikkeling. Ze dienen hierbij te kijken naar mogelijkheden voor duurzaam bouwen en duurzame energie, een kosten-baten analyse uit te voeren, te adviseren met welke partijen samenwerking mogelijk is en wat dit betekent voor het ontwerp en de exploitatie van het gebouw.

Op vrijdag 15 mei organiseerde de HU in samenwerking met Movares een expertbijeenkomst voor studenten. Hierbij waren 22 deskundigen aanwezig, van wie er 5 afkomstig waren van Movares.

Op 17 augustus 2015 is de aannemer gestart met de bouw van het duurzame clubhuis.