Het Nederlands Kamerkoor te Utrecht

Het Nederlands Kamerkoor heeft in de Utrechtse Silokerk een repetitieruimte. De akoestiek is voor gebruik als repetitieruimte onvoldoende. Aan de hand van de door Movares uitgevoerde geluidmetingen kon de aard van de problematiek worden vastgesteld. Uit de analyse van de geluidmetingen bleek onvoldoende hoeveelheid geluidabsorberend materiaal aanwezig te zijn.

In de repetitieruimte zijn geluidmetingen uitgevoerd om de nagalmtijd te bepalen. De nagalmtijd van een ruimte zegt iets over de aanwezige hoeveelheid geluidabsorptie. Uit de resultaten van de geluidmetingen bleek in de repetitieruimte onvoldoende geluidabsorptie aanwezig. Adviezen zijn gegeven op welke wijze en op welke plaatsen aanvullend geluidabsorberend materiaal aangebracht kan worden.

Inmiddels zijn de adviezen van Movares uitgevoerd. Uit de aanvullende geluidmetingen is gebleken dat met het extra aangebrachte geluiabsorberend materiaal de ruimteakoestiek aanzienlijk is verbeterd.

Het Nederlands Kamerkoor kan nu nog beter haar zangkwaliteiten oefenen en aanscherpen!

 

Kennis