De foyer van het theater Stefanus te Utrecht heeft een slechte ruimteakoestiek. Dit wordt veroorzaakt  doordat de wanden, plafond en vloer onvoldoende geluidabsorptie hebben. Bij praten, muziek maken, presentaties is de te lange galm verstorend. Toevoeging van geluidabsorptie is dus noodzakelijk. Samen met de opdrachtgever ZIMIHC werd naar concrete maatregelen gezocht. Van belang was hierbij om de lichttoetreding via het glazen dak zoveel mogelijk te behouden.

Hulp Movares

Voor de ramen van de grote zaal en blinde deuren naar de studio’s worden geluidabsorberende vlakken voorgesteld. Dit is echter onvoldoende geluidabsorptie. Aanvullende geluidabsorptie wordt met vrijhangende elementen gerealiseerd. Deze elementen kunnen in eigen beheer gebouwd worden, waardoor de uitvoeringskosten beperkt kunnen blijven. Voor het maken van de elementen wordt samenwerking met scholen gezocht. Movares heeft de opbouw gevisualiseerd, zodanig dat opdrachtgever hiermee ‘de boer’op kon.