Movares foundation heeft het Natuurpodium (een initiatief om in de gemeente Gilze en Rijen) advies gegeven ten aanzien van de landschappelijke inrichting en ecologische aspecten, in het kader van de omgevingsvergunning voor de realisatie van dit Natuurpodium. Het NatuurPodium maakt kunst, cultuur en leisure in de open lucht mogelijk.