Servische wegen en spoorwegen

Project
In mei 2014 hebben de Servische autoriteiten de noodtoestand afgekondigd vanwege overstromingen veroorzaakt door meer dan veertig uur durende stortregens. Het noodweer en de overstromingen hadden ook gevolgen voor het weg- en spoorwegverkeer. Naast grote materiële schade aan infrastructuur waren er ook grote hindernissen voor de logistiek. Servische spoorwegen hadden hulp nodig met nieuw spoormaterieel, maar ook was er behoefte aan advies. Veel vragen gingen over preventieve maatregelen die getroffen moesten worden om schade te beperken en over onze ervaringen met tunnelveiligheidsaspecten in geval van calamiteiten.

Hulp Movares
Onze collega Predrag Jovanovic, expert tunnels, werd gevraagd om breed advies te geven m.b.t. integrale aanpak tunnelveiligheid voor spoor- en wegtunnels. Hij is ook gevraagd om de Nederlandse richtlijnen OVS en LTS 1,2 toe te lichten. Een van de thema’s was de ervaring met de  tunnellingwet in Nederland en wat met het oog op bouwvergunningen de toegevoegde waarde is van een commissie tunnelveiligheid tijdens het besluitvormingsproces. Het was duidelijk dat de OVS-richtlijnen en de LTS niet een-op-een toegepast kunnen worden op infrastructurele projecten in Servië, maar ze kunnen wel helpen met de juiste denkwijze tijdens de zoektocht naar oplossingen.

 

Kennis