Stichting de Vrolijkheid


Project
: Stichting de Vrolijkheid wil in alle AZC’s een veilige plek voor alle kinderen creëren waar veerkracht en (zelf)vertrouwen herwonnen of ontwikkeld kunnen worden. Onafhankelijk en zonder overheidssteun! Vooral om kinderen te inspireren om buiten te spelen, te tuinieren en te ontspannen.


Hulp Movares

Movares heeft met inrichtings- en beheersvoorstellen de stichting geholpen om de ontwikkeling in gang te zetten om de buitenruimte van het AZC in Katwijk anders te kunnen gebruiken. Passend op deze locatie en gebaseerd op de wensen van de stichting die de behoeften van de bewoners het beste kent, hebben we na een indringend intake-gesprek samen met de stichting ideeën ontwikkeld. Met onze voorstellen kan de buitenruimte omgevormd worden naar een multifunctionele tuin. Met ideeën voor een moestuin, een boomgaard, een bloemenweide, insectenhotels en een slimme opslag met een aantrekkelijke ontmoetingsplek kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden. Door bewoners bijvoorbeeld te inspireren om te tuinieren ontstaan nieuwe kansen voor ontspanning, uitwisseling en ontwikkeling. Er is ook ruimte om een balletje te trappen, verhalen te vertellen of gewoon stil te genieten! Bovendien kunnen de ideeën ook bij andere opvangcentra toegepast worden.

Kennis icon                             Stichting de Vrolijkheid