TenneT heeft  in de Noordoostpolder het elektriciteitsnet versterkt en klaargemaakt voor de (duurzame) toekomst. Zo is er een nieuwe hoogspanningsinfrastructuur voor de aansluiting van windpark Noordoostpolder aangelegd. Daarnaast zijn er hoogspanningsstations gebouwd en aangepast, waaronder het nieuwe hoogspanningsstation Emmeloord Zuidervaart. Dit station is nu klaar en in gebruik genomen.

Movares heeft op verschillende vlakken en naar volle tevredenheid van TenneT bijgedragen aan het bereiken van dit resultaat in de NoordOostpolder, onder andere door het verrichten van diverse engineering en testwerkzaamheden en het uitvoeren van documenttoetsingen voor station Emmeloord Zuidervaart. Als blijk van waardering reikte TenneT woensdag 8 november tijdens de opening van het hoogspanningsstation een cheque ter waarde van € 5.000 uit aan Movares directeur Ir. Jacco Buisman.

Rol Movares Foundation

Movares heeft besloten deze waardecheque ten goede te laten komen aan de Movares Foundation. De Movares Foundation stelt deze op haar beurt weer ter beschikking  voor dienstverlening aan een duurzaamheidsinitiatief in de Noordoostpolder van de Energiepioniers. Ir. Maarten van Noord beoordeelt namens Movares met Albert Klein Tijssink vanuit de Energiepioniers aan welk initiatief Movares haar kennis ter waarde van € 5.000 in kan zetten.


V.l.n.r. Maarten van Noord (Movares), Albert Klein Tijssink (Energiepioniers), Conny Vermeulen-Oninckx (Movares Foundation) foto © 2017, gemeente Noordoostpolder