Advies- en ingenieursbureau Movares voert een actief CO2-beleid. Movares heeft niveau 5 van de ProRail CO2-prestatieladder behaald. De footprint van Movares bedraagt ca. 1 ton CO2 per FTE. Daarmee heeft Movares veruit de laagste CO2-footprint van de ingenieursbureaus (zie tabel).

Om dit niveau te bereiken heeft Movares een ambitieus CO2-beleid doorgevoerd. Het CO2-beleid van Movares bestaat uit het nemen van CO2-reducerende maatregelen in de eigen bedrijfsvoering en compensatie van het resterende gedeelte. Zo is Movares sinds 2010 honderd procent CO2-neutraal.

Movares neemt ook actief deel in het behalen van CO2-reducties in de keten. Dit gebeurt onder meer door in de projecten die Movares uitvoert zoveel mogelijk CO2-bewust te opereren. In dit kader zijn we ook initiator van het sectorbrede keteninitiatief de duurzame leverancier.

CO2-reductiedoelstellingen (eis 3B1 / 3C1 / 4B2 / 5B1)
CO2-beleid periode 2015-2019: Plan van Aanpak CO2 2015-2019.

Certificaten en verklaringen:

Voortgang CO2-reductiedoelstellingen (eis 3C1 / 4B2 / 5B1)
De voortgang van de maatregelen om de emissie van mobiliteit en energiegebruik wordt jaarlijks beschreven in: Carbon management rapport 2015.

Naast het carbonmanagement rapport wordt halverwege per jaar een voortgangsrapport over scope 1 en 2 geleverd: Voortgangsrapportage emissies scope 1 en 2 eerste halfjaar 2015.

Over scope 3 bij Movares, het duurzaam uitvoeren van projecten en keteninitiatieven, wordt halfjaarlijks gerapporteerd: Keteninitiatieven 2017 – status 1 februari 2017.

Inzicht in scope 3 (eis 4A1 / 5A1 / 5C1)

Movares heeft twee keteninitiatieven waarin ook is gerapporteerd over de zogenaamde meest materiële emissies:

Sectorbreed CO2-emissieprogramma (eis 3D1 / 4D1 / 5D3)

Samen met Sweco, Anteagroep en Strukton heeft Movares een succesvol keteninitiatief gestart: De Duurzame Leverancier:

Alle documenten en rapportages vindt u ook hieronder:

 • pdfPlan van Aanpak CO2 2015-2019Download1 MB
 • vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationKeteninitiatieven 2017 - status 1 februari 2017Download4 MB
 • vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationVoortgangsrapportage Keteninitiatieven - status 1 februari 2017 Download4 MB
 • vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationHalfjaarrapportage Keteninitiatieven 2016 – 2e halfjaarDownload4 MB
 • vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationHalfjaarsrapportage Keteninitiatieven 2016 - 1e halfjaarDownload4 MB
 • pdfVoortgangsrapportage emissies scope 1 en 2 eerste half jaar 2015Download73 KB
 • pdfHalfjaarrapportage Keteninitiatieven 2015-1e halfjaarDownload641 KB
 • pdfHalfjaarrapportage Keteninitiatieven 2015-2e halfjaarDownload318 KB
 • pdfCarbon Management Movares 2014 - versie 2.0Download676 KB
 • pdfPvA-CO2-reductie-2012-2016-CO-FG-120015321-versie-1-0-vrijgegeven.pdfDownload348 KB
 • pdfVoortgangsrapportage-Q12-2013.pdfDownload75 KB
 • pdfvoortgangsrapportage-scope-3-tweede-halfjaar-2014.pdfDownload51 KB
 • pdfVoortgangsrapportage-Q1-2-2014.pdfDownload76 KB
 • pdfCarbon Management Movares 2014 - versie 1.0Download387 KB
 • pdfCarbon Management Movares 2013 - versie 1.0Download383 KB
 • vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet20141216-overzicht-publicaties-voor-CO2-ladder-versie-2.xlsxDownload12 KB
 • pdfCo2-voortgangsrapportage-scope-3-2013-v1.pdfDownload70 KB
 • pdfCO2-footprint-IBs-2011-2013-SQ-Consult.pdfDownload98 KB
 • pdfFolder De Duurzame LeverancierDownload185 KB
 • pdfPersbericht De Duurzame Leverancier 23-09-2010Download197 KB
 • pdf20111006-aangepast-Wisselverwarming-.pdfDownload513 KB
 • pdf20111006-erugvoeding-v1.1-definitief.pdfDownload365 KB