Wet- en regelgeving spoortunnels, situatie sinds nieuwe WARVW

Movares biedt u een adequate en veilige oplossing voor mobiliteitsvraagstukken, met name op het gebied van tunnels. Met focus op een integrale aanpak en een optimale functionaliteit en tunnelveiligheid. Movares is specialist is wet- en regelgeving voor tunnels. Neem contact op met onze expert Jacco Kroese.

Legenda:
wetgeving
richtlijnen
informatie
normen

 

Spoortunnels

Heavy Rail

Spoorwegwet (hoofdspoorwegen)
Wabo (omgevingsrecht)
Woningwet (algemeen)
Bouwbesluit 2012  (bouwwerk geen gebouw zijnde)
Regeling Bouwbesluit 2012
TSI SRT (>1000m)
Vanuit de WARVW geen verplichtingen meer inzake spoortunnels
Veiligheidseisen spoortunnels (VEST), versie 14, oktober 2010 (niet vastgesteld en geen formele status)
Tunnel > 250m: Tunnelboekje zwaailichten (Model voor opstellen CBP)
Tunnels langer dan 250m: OVS00201
Korte tunnels en verdiepte bakken: OVS 00030-3
Vanuit de bovenstaande richtlijnen en wettelijk vereiste documenten wordt het voldoen aan normen geëist, zoals bijvoorbeeld in het Bouwbesluit de normen NEN-1010, NEN-2535, NEN-2575, etc.

 

Spoortunnels

Tram en metro

Spoorwegwet 1875 (overig spoor) Lokaalspoor- en tramwegwet
Wet lokaalspoor (Hoofdstuk 1 vanaf 1 dec. 2013, overige hoofdstukken vanaf 1 dec. 2015)
Wabo (omgevingsrecht)
Woningwet (algemeen)
Bouwbesluit 2012 (bouwwerk geen gebouw zijnde)
Regeling Bouwbesluit 2012
 Locaalspoor- en  tramwegwet
Vanuit de WARVW geen verplichtingen meer inzake spoortunnels
Veiligheidseisen voor Tram- en Metrotunnels (VEMT), november 2006
 Reglement dienst hoofd- en locaalspoorwegen, Metroreglement, Tramwegreglement, Reglement op de raccordementen
Normdocument veiligheid lightrail, versie 5.0
Vanuit de bovenstaande richtlijnen en wettelijk vereiste documenten wordt het voldoen aan normen geëist, zoals bijvoorbeeld in het Bouwbesluit de normen NEN-1010, NEN-2535, NEN-2575, etc.

Opmerkingen:

  1. Algemeen: 250m is gedefinieerd als de lengte van het langste omsloten deel.
  2. Renovatie: In de W/RARVW, staat duidelijk aangegeven welke eisen van toepassing zijn bij renovatie van een tunnel.
  3. “Bestaande tunnels”: reeds in gebruik zijnde tunnels en tunnels waarvoor op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe WARVW reeds een planologisch besluit is genomen.
  4. LTS 1.2 en Bouwbesluit zijn op elkaar uitgelijnd, de VRC zit verwerkt in de LTS 1.2 en wordt niet meer onderhouden.

Het overzicht van wet- en regelgeving is ook in een afbeelding beschikbaar:

BestandTitelGrootte 
application/pdfPages from tunnelregelgeving 2014 DEF lowres46 KBDownload