Grote terreinen en gebouwen hebben aansluitingen voor elektrische energie nodig met een bepaalde mate van betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Veelal zijn back-up voedingen vereist voor het geval de elektrische voeding vanuit het openbare net uitvalt. Movares adviseert en ontwerpt de juiste back-up voorziening voor de gewenste beschikbaarheid. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om een batterijgebufferde systemen (Ups of gelijkrichter), een noodstroomaggregaat of via een (redundant) distributiesysteem op middenspanningsniveau.

Complete energievoorziening
Kritische installaties met een elektrische voeding vereisen een ontwerp waarbij falen van de netvoeding niet leidt tot verstoring van het primaire proces. Movares Energy heeft integrale kennis van de complete energievoorziening van hoogspanning tot aan de laagspanningsverdeelinrichting. Wij begeleiden het gehele traject van energievoorziening van verkennende studie tot het uiteindelijke ontwerp, realisatie, in bedrijf stellen en onderhoud. Door onze ruime ervaring in zowel nieuwbouw- als wijzigingswerken zijn wij meestal in staat om een ontwerp te maken waarbij de energievoorziening in stand gehouden kan worden tijdens werkzaamheden.

Situatieafhankelijk
De voeding van een net is situatieafhankelijk. Een specifiek particulier net is de 3kV 75Hz voeding voor de treinbeveiliging van ProRail. Distributie van de, door statische energieopzetters, opgewekte energie vindt plaats via één of twee hoogspanningskabels. Een station als Amsterdam Centraal bevat daarentegen een dubbele 10kV voeding naar een achttal compact transformatorstations. Deze zijn zodanig verdeeld dat er bij uitval van één compact transformatorstation of één voedingskabel geen sociaal onveilige situatie ontstaat. Movares Energy heeft veel ervaring met vraagstukken op het gebied van voeding van deze netten.

Projectvoorbeelden:

  • NS stations: Redundante 10kV distributie Amsterdam CS
  •  ProRail: Redundante voeding verkeerleidingspost Utrecht
  •  Dura Vermeer: Lokale 10kV voeding langs het spoor in Zevenaar
  • ProRail: Ringvoeding Kijfhoek, DSSU Utrecht