V&G Quickscan

Toenemende complexiteit
Voor u als professionele opdrachtgever is het van belang dat uw organisatie professioneel is ingericht. Projecten worden complexer en de realisatietijd wordt steeds korter. Vaak zijn er ook meerdere partijen betrokken bij een project. Deze toenemende complexiteit heeft een directe relatie met veilig en gezond werken op projecten.

Uw rol op het gebied van arbeidsveiligheid
De uitvoerende partijen worden geacht steeds meer aandacht te besteden aan het beheersen van arbeidsveiligheidsrisico’s. Hierbij is er vaak te weinig aandacht voor uw rol als opdrachtgever. Het beheersen van risico’s begint al vroeg in de projectfase. Mede vanuit de wetgeving, maar ook vanuit het oogpunt als professionele contractpartij, heeft u als opdrachtgever een belangrijke rol én verantwoordelijkheid in de risicobeheersing op het gebied van arbeidsveiligheid.

Veiligheid en Gezondheid Quickscan
Movares staat u bij in het beheersbaar maken van risico’s op gebied van arbeidsveiligheid. Door de Movares ‘Veiligheid en Gezondheid Quickscan’ krijgt u meer inzicht in hoeverre uw organisatie is ingericht om veiligheidsrisico’s te kunnen beheersen. De Quickscan laat zien hoe uw organisatie presteert op de vier belangrijkste aandachtsgebieden van Veiligheid en Gezondheid: organisatiemanagement, contractmanagement, realisatiemanagement en asset- en beheermanagement. Misschien roept de uitkomst van de Quickscan vragen bij u op, wij nodigen u van harte uit om die telefonisch of per mail aan ons te stellen.

>Ga naar de V&G Quickscan

Waar staat uw organisatie op het gebied van Veiligheid & Gezondheid?


start